ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 22α Δεκεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009, τα μέτρα περί όπλων, που επιβλήθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 56/2010.
Άρθρο 2
1.  
  Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 56/2010.
Άρθρο 3
1.  
  Παρατείνονται, από την 22α Δεκεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009, τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα, που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 56/2010.
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος εφαρμόζονται στα ακόλουθα άτομα και, όπως αρμόζει, στους φορείς, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: α) πρόσωπα ή φορείς που παραβιάζουν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, (β) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες των αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον εκούσιο επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση των μαχητών που ανήκουν στις ομάδες αυτές, (γ) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες των Κογκολέζικων πολιτοφυλακών, που δέχονται υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης, (δ) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες, οι οποίοι επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, (ε) άτομα τα οποία επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που αφορούν τη στοχοποίηση παιδιών ή γυναικών σε καταστάσεις ενόπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας και του ακρωτηριασμού, της σεξουαλικής βίας, της απαγωγής και της αναγκαστικής εκτόπισης, (στ) άτομα τα οποία παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε ή τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, (ζ) άτομα ή φορείς που υποστηρίζουν τις παράνομες ένοπλες ομάδες στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μέσω του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων
Άρθρο 5
1.  
  Από την 22α Δεκεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έως την 30η Νοεμβρίου 2009, τα μέτρα του άρθρου 3 του παρόντος συνεχίζουν να εφαρμόζονται στα άτομα και τους φορείς που έχουν ήδη προσδιοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 56/2010, τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 227/2006, το άρθρο 1 του π.δ. 93/2007 και με το άρθρο 3, παρ.1 του π.δ. 58/2008, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την παράγραφο 9 της απόφασης 1771 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας και διασφαλίζουν: α) την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, β) την ακώλυτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα στα πρόσωπα, έγγραφα και περιοχές που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θεωρεί συναφή με την εκτέλεση της εντολής της
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν επίσης τη συνεργασία ατόμων και φορέων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή την εποπτεία τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος
Άρθρο 8
1.  
  Από την 22α Δεκεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, όταν οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνουν από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών την προβλεπόμενη από την παράγραφο 19 της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ειδοποίηση περί καταχώρισης κάποιου ονόματος στον Κατάλογο Ατόμων και Φορέων, ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1596 (2005), 1649 (2006), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008) και 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα γνωστοποιούν εγκαίρως στα καταχωρούμενα άτομα ή φορείς την εγγραφή τους στον Κατάλογο.
2.  
  Η γνωστοποίηση της παραγράφου 1 θα περιλαμβάνει επίσης τις κατωτέρω πληροφορίες που θα έχουν περιέλθει στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών μαζί με την ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 19 της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε.: α) αντίγραφο του τμήματος της αναφοράς περίπτωσης που είναι δημοσιοποιήσιμο β) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της καταχώρισης είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της Επιτροπής, που συστήθηκε με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., γ) περιγραφή των επιπτώσεων της καταχώρισης, δ) τις διαδικασίες της Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων διαγραφής από τον Κατάλογο και ε) τις διατάξεις σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις.
Άρθρο 9
1.  
  Από την 22α Δεκεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., όταν οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνουν από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών την προβλεπόμενη από την παράγραφο 24 της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ειδοποίηση περί διαγραφής κάποιου ονόματος από τον Κατάλογο Ατόμων και Φορέων, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος, θα γνωστοποιούν εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα άτομα ή φορείς τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Τα π.δ. 184/2009 (Α΄ 213), 185/2009 (Α΄ 213), 65/2011 (Α΄ 147), 110/2011 (Α΄ 243), 22/2012 (Α΄ 47) και την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2234).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 4.2.2009 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ:3400.15/13/ΑΣ 169 «Εφαρμογή της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λ.Δ. Κονγκό» (Α΄ 31).
 • Το π.δ. 56/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 96).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 94/2010, 98/2011 και 37/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/93 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό. 2010/56 2010