ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/73

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-06-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Παπάγου, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου, του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, σε Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετονομάζεται η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Παπάγου, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου, του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, σε Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α΄ 9δ).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1ου της 45892/11-8-10 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄ 1292).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124 Α΄).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (αρ. πρωτ, 0084/30-12-2011, αρ. απόφ. Α1/20-12-2011).
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (πρακτικό 15/25-11-2011, αρ. απόφ. 31 και πρακτικό 24/1-12-2011, αρ. απόφ. 280).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 82/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/45892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/45892 2010
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών 2012/71 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία