ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/88

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012 (Α’141) αντικαθίσταται ως εξής: 1 από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε, πλην της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των φορέων που εποπτεύονταν από την ανωτέρω Γενική Γραμματεία
2.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισηςκαι Πρόνοιας
  2.  
   Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  3.  
   Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το προσωπικό που μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
  4.  
   Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας βαρύνουν έως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στο Υπουργείο αυτό μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πιστώσεις που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων: α) 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), β) 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 103/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού.,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/29_28-8-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.). 2013/12_8-7-2013 2013
Τροποποίηση της 12/8-7-2013 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)» (Α΄ 159). 2013/32_1-11-2013 2013
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2012/100 2012
Τροποποίηση π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδι[...]" 2012/116 2012
Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/117 2012
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Παναγίας της Ευαγγελιστρίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Κοινότητα του 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2012/127 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/131 2012
Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας – Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/132 2012
Τροποποίηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» (Α΄ 153), του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του π.δ. 373/2[...]" 2012/133 2012
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 128/2010 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 221). 2012/134 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2013/113 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στον οικισμό Παπακυριαζή, της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2013/12 2013
Τροποποίηση του π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187). 2013/123 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 2013/140 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών [...]" 2013/141 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, της Ιεράς Μητροπόλεως, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στον οικσμό Ανθουπόλεως, της Δημοτικής Κοινότητας - Λητής, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης. 2013/143 2013
Μετατροπή της Γυναικείας ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, η οποία ευρίσκεται στον οικισμό Μακρυμάλλη, της Δημοτικής Κοινότητας Ψαχνών, της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, του Νομού[...]" 2013/144 2013
Ίδρυση Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, στη θέση «Διαβατός», της Τοπικής Κοινότητας Πυργετού, της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λαρίσης. 2013/16 2013
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/164 2013
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄29). 2013/171 2013
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 2013/172 2013
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274). 2013/173 2013
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 204). 2013/26 2013
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 15/1986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 8), π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1) [...]" 2013/3 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στην Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 2013/32 2013
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Αρτοκωστάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, στην Τοπική Κοινότητα Πραστού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννή[...]" 2013/34 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Βατάτζη, της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, στη Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου, της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου, του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περι[...]" 2013/35 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/42 2013
Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Θεραπευτικόν Παιδαγωγικόν Κέντρον Πατρών – Απροσαρμόστων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» που κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 244/1973 β.δ. (ΦΕΚ 74/Α΄/31.3.1973) 2013/46 2013
Διάλυση της «Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου» της «Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» και συγχώνευσή της με την «Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» και κ[...]" 2013/5 2013
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Θεοδώρου Γαβρά Λαγκαδά, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στον οικισμό Πέντε Βρυσών, της Τοπικής Κοινότητας Εξαλόφου, της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερεια[...]" 2013/68 2013
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως. 2014/110 2014
Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2014/12 2014
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Ιωακείμ Έξω Αγυιάς Πατρών, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, της Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων, της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφέρειας Δ[...]" 2014/148 2014
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγ. Νικολάου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδας και Ιθάκης, που βρίσκεται στην περιοχή «Ιρά», της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου, της Δημοτικής Ενότητας Απολλώνιων, του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευ[...]" 2014/151 2014
Μετατροπή της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίων Θεοδώρων, της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αροανίας, της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της[...]" 2014/153 2014
Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας δια­δικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες [...]" 2014/167 2014
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Κατάργηση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως. 2014/26 2014
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2014/32 2014
Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/51 2014
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Χριστόφορου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, στον οικισμό «Άνω Δρυμώνα και Δρυμώνα», της Τοπικής Κοινότητος Ανωγείου, του Δήμου Ζηρού, του Νομού Πρεβέζης. 2014/6 2014
Τροποποίηση του Π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2015/36 2015
Αναβολή τακτικών μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2015. 2015/39 2015
Αναβολή τακτικών μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2015. 2015/46 2015
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του Π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 2016/4 2016