Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Σχολής"
1.  
  Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μετονομάζεται σε Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Άρθρο 2 "Ίδρυση Σχολής"
1.  
  Ιδρύεται Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Χανιά.
Άρθρο 3 "Μετονομασία Τμημάτων"
1.  
  Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε. 2. Μηχανικοί Η/Υ Τ.Ε. 3. Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.
 1. Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
 2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό εκάστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα.
 3. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Παραρτήματος Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τα Χανιά μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τα Χανιά.
 4. Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Παραρτήματος Ρεθύμνου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τα Χανιά.
 5. Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:.
2.  
  Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που μετονομάζονται ουδεμία μεταβολή επέρχεται
Άρθρο 4 "Ίδρυση Τμήματος"
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Άρθρο 5 "Συγχώνευση Τμημάτων"
1.  
 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο.
 4. Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα το Ηράκλειο.
 5. Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.
 7. Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Παραρτήματος Αγ.
 8. Νικολάου.
 9. Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:.
 11. Το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής του Παραρτήματος Αγίου Νικολάου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συγχωνεύονται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
 12. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευμένων Τμημάτων.
 13. Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα το Ηράκλειο.
 14. Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.  
  Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου
3.  
  Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των συγχωνευόμενων Τμημάτων εντάσσεται στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013
Άρθρο 6 "Κατάργηση Παραρτημάτων"
1.  
  Το Παράρτημα του Αγίου Νικολάου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καταργείται.
2.  
  Το Παράρτημα της Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καταργείται.
3.  
  Το Παράρτημα του Ρεθύμνου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καταργείται.
4.  
  Το Παράρτημα της Σητείας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καταργείται.
5.  
  Το Παράρτημα των Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καταργείται.
Άρθρο 7 "Κατάργηση Γενικού Τμήματος και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α."
1.  
  Το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καταργείται.
2.  
  Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καταργείται.
3.  
 1. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα καταργούμενα τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος ύστερα από αίτηση τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που υπηρετούν στα καταργούμενα τμήματα κατά την δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα τμήματα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτηση τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 31 του ν. 3149/2003 (Ά 141) οργάνου με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013
 4. Για την μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης των καταργούμενων τμημάτων εκδίδεται απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
 5. Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα Εκλεκτορικά Σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση των Τμημάτων και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι
 6. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών ΕΡ.Δ.Ι.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται.
 7. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στα καταργούμενα Τμήματα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των Τμημάτων αυτών όσο και των καταργούμενων Τμημάτων μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ανεξάρτητα από την ένταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων στα Τμήματα στα οποία εντάσσονται.
 8. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση των Τμημάτων και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 9. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν
Άρθρο 8 "Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελείται από τις εξής Σχολές:"
1.  
  ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με έδρα το Ηράκλειο, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων 3) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα το Ηράκλειο
 3. Μάρκετινγκ 2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
2.  
  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με έδρα τη Σητεία, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα το Ηράκλειο και κατευθύνσεις σε προχωρημένο εξάμηνο:
 1. Φυτικής Παραγωγής
 2. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
 3. Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων 2) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τη Σητεία 3) Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων με έδρα την Ιεράπετρα το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
3.  
  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με έδρα το Ηράκλειο, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα το Ηράκλειο 2) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με έδρα το Ηράκλειο και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:.
 1. Ενεργειακοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.
 2. Κατασκευαστές Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.
 3. Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε. 3) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα το Ηράκλειο και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:.
4.  
  ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, με έδρα το Ηράκλειο, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με έδρα το Ηράκλειο 2) Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα το Ηράκλειο
5.  
  ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, με έδρα τα Χανιά, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. με έδρα το Ρέθυμνο 2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Χανιά 3) Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. με έδρα τα Χανιά.
Άρθρο 9 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31-10-2018 τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο το οποίο λειτουργεί από 01-09-2013. Μετά την κατάργηση του τμήματος, οι φοιτητές και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, εντάσσονται κατ’ επιλογήν είτε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο είτε στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τα Χανιά, με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι, το αργότερο μέχρι 31-10-2018.
2.  
  Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο διατηρούμενο τμήμα συνεχίζονται οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Τ.Π.
3.  
  Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31-10-2018 τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Μετά την κατάργηση του τμήματος, οι φοιτητές και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι, το αργότερο μέχρι 31-10-2018. Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο διατηρούμενο τμήμα συνεχίζονται οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Τ.Π.
4.  
  Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του προσωπικού που εντάσσονται στα νέα Τμήματα καθώς και η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κατάστασή τους.
5.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τμημάτων που συγχωνεύονται ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση
6.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Τ.Π. των Τμημάτων που συγχωνεύονται, ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση μετά την εκλογή τους, τα μέλη Ε.Τ.Π διορίζονται στο τμήμα, που προκύπτει από την συγχώνευση.
7.  
  Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ρυθμίζονται τα θέματα Διοικητικού Προσωπικού.
8.  
  Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, σε φοιτητές ή αποφοίτους οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στα Τμήματα που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται, αρμόδια είναι τα όργανα των νέων Τμημάτων
9.  
  Η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών όσων Τμημάτων καταργούνται, συγχωνεύονται ή μετονομάζονται, συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών. Στους αποφοίτους των ΠΜΣ απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.
10.  
  Οι τίτλοι σπουδών οι οποίοι παρέχονται από τα τμήματα που προκύπτουν από μετονομασία ή συγχώνευση, κατά τα ανωτέρω, είναι ισότιμοι με τους παρεχόμενους από τα μετονομαζόμενα ή συγχωνευόμενα τμήματα τίτλους σπουδών
11.  
  Τα καταργούμενα τμήματα συνεχίζουν την λειτουργία τους έως την 31η Αυγούστου 2013. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προκύπτουν από συγχώνευση ή μετονομασία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2013, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α? 59) και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ). β) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) και του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 144). γ) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». δ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194). στ) Του άρθρου 4 παρ. 1 και του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. Β΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114) «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής». ζ) Των Προεδρικών Διαταγμάτων: Π.Δ. 200/1999 (Α? 179) «Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού», Π.Δ. 247/2003 (Α? 222): «Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Π.Δ. 359/2001 (Α? 244): «Τροποποίηση Π.Δ. 200/1999 (Α? 179) «Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού», Π.Δ. 561/1985 (Α΄ 199) «Ίδρυση παραρτημάτων και τμημάτων Τ.Ε.Ι. και καθορισμός περιεχομένου σπουδών και διάρκειας φοίτησης αυτών, κατάργηση τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων σπουδαστών και οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση νέων θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.Ι.», Π.Δ. 23/2009 (Α? 44): «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού», Π.Δ. 9/2009 (Α΄ 21): «Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι.» και των αριθ. Ε5/652/1984 (Β΄ 99) «Τμήματα και κατευθύνσεις των Τ.Ε.Ι.» και αριθ. Ε5/1419/1984 (Β΄ 187) «Ίδρυση γενικών Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» Υπουργικών Αποφάσεων». η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β? 2105).
 • Το αριθ. 1246/6-02-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και το αριθ. 3313/1-3-2013 σχετικό με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το προαναφερόμενο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεδρίαση 8/05-3-2013 και της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι με αρ. 65/21-2-2013 και των 1047/Φ10/11-3-2013 και 1510/Φ10/3-4-2013 εγγράφων του Προέδρου του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
 • Το αριθ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τις από 30/11/2012, 8/3/2013 και 18/3/2013 γνώμες της Α.ΔΙ.Π..
 • Την αριθ. 977/2012 (153541/6-12-2012/ΙΒ) ανάληψη υποχρέωσης για το οικ. έτος 2013 (με ΑΔΑ Β4Μ99-5ΑΗ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 950€ περίπου και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (η αριθ. 1757/980/11-4-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0412).
 • Την υπ’ αριθ. 148/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Ε5/1419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Ε5_1419 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Ε5/652 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Ε5_652 1984
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/561 1985
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 1999/200 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1999 (Α΄ 179): Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), μετονομασία ΤΕΙ και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 2001/359 2001
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο[...]" 2003/247 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2009/23 2009
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2009/9 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών. 2012/90 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία