ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/125

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση μεταβατικών Εδρών: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) του Πταισματοδικείου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καταργούνται οι μεταβατικές έδρες: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα Ειρηνοδικεία Καλλιθέας, Μεγάρων, Μαραθώνα και Λαυρίου, β) του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στα Ειρηνοδικεία Νέας Ιωνίας, Αχαρνών, Κρωπίας και Ελευσίνας, και γ) του Πταισματοδικείου Αθηνών στο Παλαιό Φάληρο, στο Αιγάλεω, στον Ασπρόπυργο και στη Νέα Μάκρη
Άρθρο 2
1.  
  Ποινικές και Πολιτικές υπόθεσης αρμοδιότητας του Πταισματοδικείου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου και Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εκκρεμούν προς εκδίκαση στις καταργούμενες μεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος, θα εκδικασθούν στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων
Άρθρο 3
1.  
  Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α΄ και στοιχ. αα΄ και περ. β΄ και στοιχ. ββ΄ και παρ. 3 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98). γ) Του με αριθμό 110/9-10-2012 Προεδρικού διατάγματος με θέμα «Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας» (Α΄193).
 • Τη με αριθμό 4530/22-3-2013 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών και τη με αριθμό 15407/19-3-2013 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
 • Τη με αριθμό 2557/29-04-2013 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη με αριθμό 158602/20-3-2013 γνώμη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθμό Δ230/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,