ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/175

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς, της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σε Ενορία Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετονομάζεται η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς, της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σε Ενορία Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών (Α΄1/1980).
 • Την υπ’ αριθμ. 291/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Το π.δ.118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
 • Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παρασχέθηκε κατά τη Συνεδρία ΚΑ΄/6-3-2013 της 156ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας (πράξη υπ’ αριθμ. 334/21-1-2013).
 • Την αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πλαγιάς (πράξη 1η/30-1-2012, αρ. πρωτ. εγκρίσεως Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας 135/21-1-2013).
 • Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (απόφαση υπ’ αριθμ. 113/27-6-2012, συν. 11η).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία