ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/60

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιούμε τα όρια του υφιστάμενου Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, με τον καθορισμό νέων ορίων, όπως αυτά απεικονίζονται επακριβώς στο υπ’ αριθμ Τ-2012/18/6/4 Απριλίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, της Διεύθυνσης Γ2 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η νέα θέση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, συνολικής έκτασης 7,2 στρεμμάτων προσδιορίζεται με συντεταγμένες των κορυφών του, στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, ως ακολούθως: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ (Α.Ζ.) Ε.Γ.Σ.Α. ‘87 ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ (Ε.Ζ.) Ε.Γ.Σ.Α. ‘87 ΚΟΡΥΦΗ Χ Ψ ΚΟΡΥΦΗ Χ Ψ 1 152910.036 4410180.095 1 152909.067 4410179.011 2 152909.470 4410199.913 2 152908.481 4410199.503 3 152904.098 4410205.587 3 152903.375 4410204.897 4 152888.064 4410222.378 4 152886.666 4410222.394 5 152894.687 4410228.996 5 152893.981 4410229.703 6 152909.389 4410243.687 6 152908.770 4410244.482 7 152921.750 4410251.060 7 152921.301 4410251.957 8 152934.013 4410256.109 8 152933.641 4410257.038 9 152949.025 4410261.962 9 152948.690 4410262.905 10 152954.541 4410263.731 10 152954.235 4410264.683 11 152964.294 4410266.859 11 152963.808 4410267.754 12 152968.520 4410270.313 12 152968.512 4410271.598 13 152992.860 4410250.892 13 152993.825 4410251.402 14 152993.487 4410242.651 14 152994.484 4410242.727 15 152997.688 4410187.391 15 152998.960 4410186.493.
2.  
  Το κόστος της διαμόρφωσης της νέας θέσης του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, της κατασκευής εντός της Απαγορευμένης Ζώνης αυτού των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων εμβαδού 190τμ και λοιπών υποδομών, καθώς και της μετεγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού στη νέα θέση, θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., προκειμένου το Πολεμικό Ναυτικό να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και συνεχή επιχειρησιακή δράση και λειτουργία του Ναυτικού Οχυρού.
3.  
  Η παραχώρηση της χρήσης της έκτασης του νέου Ναυτικού Οχυρού από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε είναι απαλλαγμένη και ελεύθερη από τυχόν αξιώσεις τρίτων και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.
Άρθρο 2
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί μέρος του παρόντος το τοπογραφικό διάγραμμα του Άρθρου 1
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από της ισχύος του παρόντος αποχαρακτηρίζεται από Ναυτικό Οχυρό Αγίου Στεφάνου η παλαιά θέση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου ως τούτο προσδιορίζεται στο ΠΔ 398/2001 «Περί Τροποποίησης Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας» (ΦΕΚ Α΄ 279/ 2001) μετά του συνδημοσιευόμενου σχεδιαγράμματος αρμοδιότητας ΓΕΝ και ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται ως νέο Ναυτικό Οχυρό ο χώρος με τις ανωτέρω συντεταγμένες. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 1 του α.ν 376/36 Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων (Α΄ 546) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 • Το άρθρο 17 παρ. 1 περ. (ι) του Ν. 2292/1995 Περί Οργάνωσης, Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 1 του ΠΔ 398/2001 Περί Τροποποίησης Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας (Α΄ 279).
 • Το Ν. 3986/2011 Περί Επειγόντων Μέτρων Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2012-2015 (ΦΕΚ Α΄ 220).
 • Το Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Β ΙΙ Αποκρατικοποιήσεις, του Ν 4093/2012 Περί Έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Α΄ 222).
 • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Απόφαση 43η της Συνεδρίασης του ΑΝΣ ολομέλειας της 05.04.2013).
 • Το ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 • Τις με αριθμό 52 και 94/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-05-14 Τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/111
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία