ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/61

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 1893 (2009), και μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010, η ισχύς των διατάξεων του π.δ. 251/2005, η οποία παρατάθηκε, για τελευταία φορά, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 53/2010 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 92).
Άρθρο 2
1.  
  Παρατείνεται, από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1893 (2009), και μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010, η ισχύς του άρθρου 4 του π.δ. 249/2006, η οποία παρατάθηκε, για τελευταία φορά, βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 53/2010 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 92).
Άρθρο 3
1.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1893 (2009), συνιστά απειλή για τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, για τους σκοπούς των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 251/2005: α) οποιοδήποτε σοβαρό εμπόδιο στην ελευθερία κινήσεων της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) ή των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, ή β) οποιαδήποτε επίθεση ή παρακώλυση της δράσης της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), των Γαλλικών δυνάμεων, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε., του Διευκολυντή που αναφέρεται στην παράγραφο 23 της απόφασης 1880 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ή του Ειδικού Αντιπροσώπου του στην Ακτή του Ελεφαντοστού.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1893 (2009), η απαγόρευση εισαγωγής στο ελληνικό έδαφος όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 249/2006 δεν εφαρμόζεται σε εισαγωγές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ειδικών τεχνικών πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή διαμαντιών στην Ακτή του Ελεφαντοστού, υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα συντονίζεται από τη Διαδικασία Κίμπερλι και εγκρίνεται, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1893 (2009), ένα αίτημα, το οποίο γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, υποβάλλεται στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., από κοινού από την Ελλάδα, ως Κράτος εισαγωγής καν από τη Διαδικασία Κίμπερλι.
2.  
  Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή εγκρίνει μια εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Ελλάδα, ως Κράτος εισαγωγής γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της μελέτης και μοιράζεται τα αποτελέσματα, χωρίς καθυστέρηση, με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ακτή του Ελεφαντοστού, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1584 (2005), προκειμένου να τη βοηθήσουν στις έρευνες της
Άρθρο 6
1.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1893 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ακτή του Ελεφαντοστού που έχει συσταθεί με την παράγραφο 7 της απόφασης 1584 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τις Γαλλικές δυνάμεις, παρέχοντας, ιδίως, οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται στη διάθεση τους σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1, 3 και 5 του π.δ. 251/2005 και με το άρθρο 4 του π.δ. 249/2006, τα οποία παρατάθηκαν βάσει των άρθρων 1 και 2 του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 7
1.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1893 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν: α) την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ακτή του Ελεφαντοστού, που έχει συσταθεί με την παράγραφο 7 της απόφασης 1584 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας, β) την ακώλυτη πρόσβαση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, προκειμένου η Ομάδα να εκτελέσει την εντολή της.
Άρθρο 8
1.  
  Από την 29η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1893 (2009), τα ατομικά μέτρα των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 251/2005, εφαρμόζονται κατά των προσώπων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα οποία κρίνεται ότι. μεταξύ άλλων: (α) αποτελούν απειλή για τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδίως επειδή εμποδίζουν την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Συμφωνία της Ουαγκαντούγκου, (β) επιτίθενται κατά της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε., του Διευκολυντή που αναφέρεται στην παράγραφο 23 της απόφασης 1880 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας, ή του Ειδικού Αντιπροσώπου του στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ή εμποδίζουν τη δράση τους, (γ) είναι υπεύθυνα για εμπόδια στην ελευθερία κινήσεων της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, (δ) είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που έχουν διαπραχθεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού, (ε) υποκινούν δημόσια το μίσος και τη βία, (στ) δρουν κατά παράβαση των μέτρων που επιβλήθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 251/2005. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Την υπ’ αριθμ. 31/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοσιάς Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το π.δ. 53/2010 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 92).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 14.12.2009 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3402/32/ΑΣ 1796 «Εφαρμογή της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ακτής του Ελεφαντοστού» (Α΄ 235).
 • Το π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299).
 • Το π.δ. 249/2006 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 57/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το π.δ. 56/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 79).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/249 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/56 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. 2010/53 2010