ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/132

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-09-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 4 του Προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄113) εφαρμόζονται στα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα οποία παρατίθενται ως Παραρτήματα Α και Β του παρόντος.
2.  
  Τα μέτρα του άρθρου 5 του Προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται στα άτομα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1, 2 και 3 του Προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται στα αντικείμενα που αναφέρονται στις Ενημερωτικές Εγκυκλίους ΙΝFCΙRC/254/Reν.11/Ρart 1 και ΙΝFCΙRC/254/Reν.8/Ρart 2, καθώς και στο έγγραφο S/2012/947 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), που μπορούν να ανευρεθούν στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006): http:.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δύνανται να κατάσχουν και να διαθέτουν αντικείμενα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προεδρικών διαταγμάτων 85/2009 (Α΄ 113), 13/2013 (Α΄ 39) και του παρόντος, οι δε μέθοδοι διάθεσης συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταστροφή, την αχρήστευση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά σε άλλο Κράτος εκτός των Κρατών προέλευσης ή προορισμού προς διάθεση
Άρθρο 4
1.  
  Στο πλαίσιο των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα Προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), απαγορεύεται η μεταφορά οποιωνδήποτε αντικειμένων για τα οποία οι σχετικές με μία συναλλαγή αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους για να θεωρηθεί ότι άτομο ή φορέας που έχει οριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι ο αποστολέας, ο σκοπούμενος αποδέκτης ή ο μεσολαβητής για τη μεταφορά του αντικείμενου.
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επαγρυπνούν και επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή τη διέλευση μέσω αυτού ατόμων που εργάζονται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμου ή φορέα που έχει οριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν ικανοποιείται καμία απαίτηση που προβάλλεται με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προσώπων ή φορέων που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1718 (2006) και 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται με τα Προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39) αντίστοιχα, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει απαιτήσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεσή τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα Προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39).
Άρθρο 7 "Τα μέτρα του παρόντος ισχύουν από την 22α Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2087 (2013). Παράρτημα Ι Ταξιδιωτική απαγόρευση / Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων"
1.  
  ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟRΕΑΝ CΟΜΜΙΤΤΕΕ FΟR SΡΑCΕ ΤΕCΗΝΟLΟGΥ)
 1. Περιγραφή:
 2. Η Κορεατική Επιτροπή Διαστημικής Τεχνολογίας (ΚΕΔΤ, Κοrean Cοmmittee fοr Space Τechnοlοgy, ΚCSΤ) οργάνωσε τις εκτοξεύσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, την 13η Απριλίου 2012 και 12η Δεκεμβρίου 2012 μέσω του κέντρου ελέγχου δορυφόρων και της περιοχής εκτόξευσης Sοhae
 3. Άλλα ονόματα:
 4. Επιτροπή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη Διαστημική Τεχνολογία (DΡRΚ Cοmmittee fοr Space Τechnοlοgy)? Υπουργείο Διαστημικής Τεχνολογίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (Department οf Space Τechnοlοgy οf the DΡRΚ)? Επιτροπή για τη Διαστημική Τεχνολογία (Cοmmittee fοr Space Τechnοlοgy)? ΚCSΤ
 5. Έδρα:
 6. Διαβατήριο:
 7. 381420754? Ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου:
 8. 7 Δεκεμβρίου 2011? Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου:
 9. 7 Δεκεμβρίου 2016? Ημερομηνία Γέννησης:
 10. 18 Ιουνίου 1964? Τόπος Γέννησης:
 11. Κaesοng, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
2.  
  CΗΑΝG ΜΥΟΝG-CΗΙΝ
 1. Περιγραφή:
 2. Γενικός Διευθυντής του Σταθμού Εκτόξευσης Δορυφόρων Sοhae και επικεφαλής του κέντρου εκτόξευσης στο οποίο έλαβαν χώρα οι εκτοξεύσεις της 13ης Απριλίου και 12ης Δεκεμβρίου 2012
 3. Η Τράπεζα Εast Land (Βank οf Εast Land) έχει συνεργαστεί ενεργά με την Green Ρine για τη μεταφορά κεφαλαίων με τρόπο που παρακάμπτει τις κυρώσεις.
 4. Το 2007 και 2008, η Τράπεζα Εast Land (Βank οf Εast Land) διευκόλυνε συναλλαγές που εμπλέκουν την Green Ρine και Ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Μelli (Βank Μelli) και της Τράπεζας Sepah (Βank Sepah).
 5. Το Συμβούλιο Ασφαλείας με την απόφαση 1747 (2007), η οποία εφαρμόζεται με το Π.Δ. 27/2012 (Α΄ 60), όρισε την Τράπεζα Sepah (Βank Sepah) ως παρέχουσα υποστήριξη στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.
 6. Η Green Ρine ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2012.
 7. Άλλα ονόματα:
 8. Jang Μyοng-Jin
 9. Έδρα:
 10. Ημερομηνία Γέννησης:
 11. 1966? Εναλλακτική ημερομηνία γέννησης:
 12. 1965
3.  
  RΑ ΚΥ’ΟΝG-SU
 1. Περιγραφή:
 2. Ο Ra Κy’οng-Su είναι αξιωματούχος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn (Τanchοn Cοmmercial Βank, ΤCΒ).
 3. Η ΚΟΜΙD ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2009 και είναι ο κυριότερος έμπορος όπλων και κύριος εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 4. Η Τanchοn ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2009 ως ο κύριος οικονομικός φορέας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που είναι υπεύθυνος για την πώληση συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και αγαθών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των εν λόγω όπλων.
4.  
  ΚΙΜ ΚWΑΝG-ΙL
 1. Περιγραφή:
 2. Η Κοrea Μining Deνelοpment Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD) είναι η μητρική εταιρεία της Τοsοng Τechnοlοgy Τrading Cοrpοratiοn.
 3. Η ΚΟΜΙD ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2009 και είναι ο κυριότερος έμπορος όπλων και κύριος εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 4. Η Τanchοn ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2009 ως ο κύριος οικονομικός φορέας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που είναι υπεύθυνος για την πώληση συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και αγαθών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των εν λόγω όπλων.
 5. Η ΚΟΜΙD ορίστηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009 και είναι ο κυριότερος έμπορος όπλων και κύριος εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 6. Παράρτημα ΙΙ Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
 7. Έδρα:
 8. Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
5.  
  ΚΟRΕΑ RΥΟΝΗΑ ΜΑCΗΙΝΕRΥ JΟΙΝΤ VΕΝΤURΕ CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ
 1. Περιγραφή:
 2. Η Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn είναι η μητρική εταιρεία της Κοrea Ryοnha Μachinery Jοint Venture Cοrpοratiοn.
 3. Η Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί συγκρότημα αμυντικών επιχειρήσεων που ειδικεύεται στις προμήθειες για τις αμυντικές βιομηχανίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και την υποστήριξη των πωλήσεων της χώρας αυτής, που σχετίζονται με στρατιωτικά ζητήματα.
 4. Άλλες ονομασίες:
 5. CΗΟSUΝ ΥUΝΗΑ ΜΑCΗΙΝΕRΥ JΟΙΝΤ ΟΡΕRΑΤΙΟΝ CΟΜΡΑΝΥ? ΚΟRΕΑ RΥΕΝΗΑ ΜΑCΗΙΝΕRΥ J/V CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ? RΥΟΝΗΑ ΜΑCΗΙΝΕRΥ JΟΙΝΤ VΕΝΤURΕ CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ
 6. Έδρα:
 7. Κεντρική Περιφέρεια (Central District), Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας? Μangungdae-gu, Πιονγιάνγκ, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας? Περιφέρεια Μangyοngdae (Μangyοngdae District), Πιονγιάνγκ, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
6.  
  LΕΑDΕR (ΗΟΝG ΚΟΝG) ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL
 1. Περιγραφή:
 2. Διευκολύνει τις αποστολές εκ μέρους της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD).
 3. Η ΚΟΜΙD ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Απρίλιο του 2009 και είναι ο κυριότερος έμπορος όπλων και κύριος εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 4. Άλλες ονομασίες:
 5. Leader Ιnternatiοnal Τrading Limited
 6. Έδρα:
 7. Γραφείο (Rοοm) 1610, Πύργος Νan Fung (Νan Fung Τοwer), Οδός Des Vοeux 173 (173 Des Vοeux Rοad), Χονγκ-Κονγκ.
 8. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Τις υπ’ αριθμ. 16/2014 και 228/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 8 Μαρτίου 2013 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.4980/ΑΣ 11778 «Απόφαση 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας» (Α΄ 67).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 151/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1695 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 194).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 85/2009 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 113).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 13/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/85 2009
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1695 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/151 2007
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/85 2009
Περί εφαρμογής της απόφασης 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/27 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/13 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/6 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2018/3 2018