ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/149

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 89/10-6-2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, (πρακτικό 32/02-07-2010).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μελισσοχωρίου (αριθ. πρωτ. 26, πρακτικό 2/6-7-2010)
 • Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (αριθ. πρακτικού 7/2012, αριθ. απόφασης 143/2012).
 • Το υπ’ αριθμ. 1006/5-12-2013 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, με το οποίο διαπιστώθηκε η εσφαλμένη αναγραφή της επωνυμίας της υπό ίδρυση Ενορίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις αριθ. 194/2013, 302/2013, 69/2014 και 180/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία