Ίδρυση Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού και κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση – έδρα – διοικητική υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύεται Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, με έδρα τον ομώνυμο δήμο
2.  
  Η Υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου είναι επιπέδου Τμήματος και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας
Άρθρο 2 "Αντικείμενο - έννοιες – ορισμοί"
1.  
  Αντικείμενο του παρόντος διατάγματος είναι η ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, στην έδρα, στην εσωτερική διάρθρωση, στην οργάνωση, στη στελέχωση, στα επιμέρους καθήκοντα και στις αρμοδιότητες των οργάνων και γενικά στη λειτουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ Τύπου Δομοκού
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
 1. εξωτερική και περιμετρική φύλαξη, το σύνολο των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων που λαμβάνονται και των δράσεων που εκδηλώνονται, στο πλαίσιο, ιδίως, της αποτροπής και αντιμετώπισης οποιασδήποτε μεμονωμένης ή ομαδικής απόδρασης ή απόπειρας απόδρασης κρατουμένων, της καταδίωξης και σύλληψης κρατουμένων που έχουν αποδράσει και επιχειρούν να διαφύγουν ή έχουν διαφύγει διαμέσου της περιφερειακής ζώνης προστασίας μέχρι να επιληφθούν οι άλλες κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, καθώς και της φύλαξης και προστασίας της κτιριακής και άλλων υποδομών και εγκαταστάσεων του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού από οποιαδήποτε εξωτερική προσβολή ή δολιοφθορά,
 2. εξωτερική ζώνη προστασίας «νεκρή ζώνη», ο χώρος ο οποίος οριοθετείται από τη δομημένη επιφάνεια της περιμέτρου του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού έως και την περιμετρική περίφραξη ασφάλειας,
 3. «περιφερειακή ζώνη προστασίας», ο χώρος περιμετρικά του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, ο οποίος οριοθετείται από την περιμετρική περίφραξη μέχρι τα σημεία στα οποία εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων και των εκτός του χώρου αυτού σημείων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συσκευές, μέσα και κάθε είδους υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ Τύπου Δομοκού και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ Τύπου Δομοκού,
 4. θυρωρείο εισόδου/εξόδου, το σημείο επί της περιμετρικής περίφραξης ασφάλειας του γηπέδου του Καταστήματος, από το οποίο δύναται να εισέλθουν πεζοί και οχήματα στην εξωτερική ζώνη προστασίας (νεκρή ζώνη) αυτού και το αντίστροφο
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Η Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εξωτερικής και περιμετρικής φύλαξης του οικείου Καταστήματος Κράτησης, τη φύλαξη εισόδων και εξόδων του καταστήματος, τον έλεγχο εισερχομένων - εξερχομένων προσώπων, πραγμάτων και αλληλογραφίας, την ασφαλή μεταγωγή και φρούρηση των κρατουμένων, τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και τη συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο ή ιατρική εξέταση, καθώς και την παροχή συνδρομής στη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης σε περιπτώσεις εκδήλωσης απείθειας, στάσης ή αντίστασης κρατουμένων σε νόμιμη διαταγή και ιδίως στη διαταγή επιστροφής και εγκλεισμού στα κελιά ή τους θαλάμους κράτησης, καθώς και για τη διενέργεια σωματικής έρευνας αυτών ή έρευνας σε χώρους του καταστήματος. Η συνδρομή παρέχεται κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του εισαγγελέα ή του νομίμου αναπληρωτή του και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προφορικού αιτήματος του διευθυντή ή του αναπληρωτή του ή του Αρχιφύλακα του Καταστήματος Κράτησης.
2.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της ως άνω Υπηρεσίας εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999, ενώ τηρούνται και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3169/2003 (Α΄ 189) που αφορούν στην κλιμάκωση της χρήσης του πυροβόλου όπλου, εκτός αν η τήρηση των διατάξεων αυτών είναι μάταιη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης.
3.  
  Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της η Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού διαθέτει και χρησιμοποιεί τον απαραίτητο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οπλισμό, μεταφορικά και λοιπά μέσα και εφόδια. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται όπλα και οπλικά συστήματα αποτροπής εναέριας προσβολής, αντιαρματικά όπλα, συστήματα οπτικής παρατήρησης, χημικά μέσα, χειροβομβίδες κρότου – λάμψης, ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων, αστυνομικοί σκύλοι και γενικά τα όπλα, μέσα και εφόδια που απαιτούνται για την πλήρη επίγεια, υπόγεια και εναέρια προστασία του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Γραφεία:
 1. Γραφείο Φρούρησης
 2. Γραφείο Μεταγωγών
 3. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 4. Ειδική Ομάδα Άμεσης Αντίδρασης
2.  
  Το Γραφείο Φρούρησης είναι αρμόδιο για την εξωτερική και περιμετρική φύλαξη του Καταστήματος Κράτησης και τη λήψη όλων των απαραίτητων για το σκοπό αυτό προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων. Ειδικότερα, το Γραφείο αυτό μεριμνά για:.
 1. την εξωτερική φρούρηση, σε 24ωρη βάση, του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, καθώς και του καταστήματος, των εγκαταστάσεων, των μέσων και του εξοπλισμού της Υπηρεσίας,
 2. τη στελέχωση των φυλακίων/σκοπιών που βρίσκονται τόσο επί των τοίχων της περιμέτρου του Καταστήματος Κράτησης, όσο και εντός της εξωτερικής ζώνης προστασίας (νεκρή ζώνη) αυτού,
 3. την εκτέλεση εποχούμενων περιπολιών στην εξωτερική και περιφερειακή ζώνη προστασίας του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού,
 4. τη φρούρηση του θυρωρείου εισόδου/εξόδου του Καταστήματος Κράτησης και τον έλεγχο, με φυσικό τρόπο (δια των αισθήσεων) και με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας, των εισερχομένων/εξερχομένων προσώπων - πραγμάτων και αλληλογραφίας, καθώς και τον μακροσκοπικό έλεγχο φορτίων τροφοδοσίας και λοιπών προμηθειών του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού
3.  
  Στο Γραφείο Φρούρησης λειτουργεί, επίσης, σε 24ωρη βάση, Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Εικόνων και Σημάτων, το οποίο στελεχώνεται αποκλειστικά από προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού. Στο Κέντρο αυτό απολήγουν όλα τα τεχνικά συστήματα ελέγχου και εποπτείας, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην εξωτερική και περιφερειακή ζώνη προστασίας του Καταστήματος Κράτησης και είναι διασυνδεδεμένο με το αντίστοιχο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των εσωτερικών χώρων του Καταστήματος Κράτησης.
4.  
  Το Γραφείο Μεταγωγών είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή και φρούρηση των κρατουμένων σε θεραπευτήρια και δικαστήρια, καθώς και για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα κρίσιμων περιστατικών και καταστάσεων που απειλούν την ασφαλή λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, και ειδικότερα για:
 1. τον έλεγχο της ταυτότητας και της κατάστασης της υγείας των μεταγόμενων, καθώς και την προσεκτική έρευνα αυτών και των τυχόν χειραποσκευών τους, πριν από την παραλαβή τους από τον καθορισμένο χώρο του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού για την εκτέλεση της μεταγωγής τους,
 2. την ασφαλή μεταγωγή και φρούρηση των κρατουμένων, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής τους από το Κατάστημα Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού στον τόπο προορισμού τους και αντίστροφα,
 3. τη φρούρηση των κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεών τους ή νοσηλείας τους σε θεραπευτήρια και εμφάνισής τους σε Δικαστικές ή Ανακριτικές Αρχές,
 4. την παροχή συνδρομής στο Γραφείο Φρούρησης για την ενίσχυση της εξωτερικής και περιμετρικής φύλαξης του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες ασφάλειας και τις ειδικότερες επιχειρησιακές ανάγκες
5.  
  Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εν γένει λειτουργίας της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής υποστήριξης αυτής
6.  
  Η Ειδική Ομάδα Άμεσης Αντίδρασης (Ε.Ο.Α.Α.) συγκροτείται από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό, τελεί υπό την εποπτεία και έλεγχο του διοικητή της Υπηρεσίας και ενεργεί βάσει των εντολών και των κατευθύνσεων αυτού. Η Ε.Ο.Α.Α. δραστηριοποιείται σε ιδιαιτέρως σοβαρές και κρίσιμες καταστάσεις των οποίων η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί την επέμβαση του προσωπικού της, ιδίως σε περίπτωση απείθειας, στάσης και απόδρασης κρατουμένων.
Άρθρο 5 "Στελέχωση"
1.  
  Η ως άνω Υπηρεσία στελεχώνεται με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς σύμφωνα με τις δια­τάξεις του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) και του π.δ. 211/2005 (Α΄ 254), αντίστοιχα. Για τη μετάθεση στην εν λόγω Υπηρεσία, προκειμένου να στελεχωθούν τα Γραφεία Φρούρησης και Μεταγωγών, καθώς και η Ειδική Ομάδα Άμεσης Αντίδρασης, γίνεται προηγουμένως ονομαστική επιλογή, με υπηρεσιακά κριτήρια (άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 100/2003 και άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 211/2005) μεταξύ του προσωπικού το οποίο υπηρετεί σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας ή προσωπικού το οποίο μετατίθεται ή τοποθετείται σε αυτή, από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, το Διοικητή του Τμήματος Μεταγωγών - Δικαστηρίων Λαμίας, το Διοικητή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό – Ψυχολόγο, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος.
Άρθρο 6 "Όργανα - Καθήκοντα Οργάνων"
1.  
  Ως Διοικητής της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή του Αστυνόμου Α΄. Έχει τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 25 του π.δ.141/1991 (Α΄-58), ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας του, ενώ, σε ότι αφορά την ειδικότερη αποστολή της Υπηρεσίας του, έχει κυρίως τ’ ακόλουθα καθήκοντα:.
 1. μεριμνά για την ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας και των Κανονιστικών Αποφάσεων που αφορούν την λειτουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ Τύπου Δομοκού και εισηγείται την επικαιροποίησή τους στα προϊστάμενα υπηρεσιακά όργανα, όταν απαιτείται,
 2. παρακολουθεί θέματα που σχετίζονται με τα μέτρα ασφάλειας στο εσωτερικό του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ Τύπου Δομοκού, τα οποία δύναται να επηρεάσουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας του, προτείνοντας, σε συντρέχουσα περίπτωση, στη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ Τύπου Δομοκού την αύξησή τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα αναγκαία αστυνομικά μέτρα και αναφέροντας ιεραρχικά προς τους προϊσταμένους του,
 3. μεριμνά για την υλοποίηση της αλλαγής επιπέδου ετοιμότητας της Υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτείται, ενεργώντας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συστήματος Διαχείρισης Περιστατικών και Κρίσεων αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας, με την κωδική ονομασία «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»,
 4. συνεργάζεται με τον Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, καθώς και με λοιπές αρχές ασφάλειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
 5. αναφέρει άμεσα στον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή ή στον αναπληρωτή του για κάθε σοβαρό ή έκτακτο περιστατικό το οποίο συμβαίνει στο Κατάστημα Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, αιτούμενος κατά περίπτωση την ενίσχυση της Υπηρεσίας του με πόρους,
 6. εισηγείται, στο πλαίσιο εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας του, τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας και εκπαιδεύσεων, τόσο με σκοπό την εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Ασφάλειας, όσο και για την διαρκή αξιολόγηση του Κανονισμού και των μνημονίων ενεργειών,
 7. αναλαμβάνει προσωπικά το συντονισμό του συνόλου του προσωπικού της Υπηρεσίας του, παρέχοντας κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
 8. φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού της Υπηρεσίας του και του προσωπικού του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας του,
 9. φροντίζει για την ανάπτυξη και διατήρηση σε υψηλό βαθμό του ηθικού του προσωπικού της Υπηρεσίας του, ώστε να είναι πάντοτε ικανό για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής του,
 10. συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών της Υπηρεσίας του και γνωματεύει στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσει ο Υποδιοικητής για το λοιπό προσωπικό,
 11. εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται αρμοδίως και προβλέπεται στους Οργανικούς Νόμους και Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή σ’ άλλες διατάξεις,
2.  
  Ως υποδιοικητής της Υπηρεσίας τοποθετείται αξιωματικός, με το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή του Αστυνόμου Β΄ και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. είναι άμεσος βοηθός του διοικητή και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,
 2. επιβλέπει τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζει τη δράση στους τομείς ευθύνης που του ανατίθενται,
 3. ενημερώνεται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης του, αξιολογεί αυτά και συμμετέχει στο σχεδιασμό διάταξης της Υπηρεσίας για την αντιμετώπισή τους,
 4. λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής,
 5. συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού της Υπηρεσίας και
 6. εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον Οργανισμό και Κανονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας ή από άλλες διατάξεις
3.  
  Ως Προϊστάμενοι Γραφείων ορίζονται από το Διοικητή της Υπηρεσίας κατώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ ή του Υπαστυνόμου Α΄, οι οποίοι έχουν κυρίως τ’ ακόλουθα καθήκοντα:
 1. αναλαμβάνουν προσωπικά το συντονισμό του προσωπικού των γραφείων τους, παρέχοντας κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες, προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
 2. ευθύνονται προσωπικά για την κανονική και αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων τους, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Διοικητή ή του Υποδιοικητή,
 3. συνεργάζονται μεταξύ τους, για την ομαλή και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας,
 4. ελέγχουν το προσωπικό τους, ώστε να εφαρμόζεται με ακρίβεια ο Κανονισμός Ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης,
 5. εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται αρμοδίως και προβλέπεται στους Οργανικούς Νόμους και Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από άλλες διατάξεις
4.  
  Ως Αξιωματικός Υπηρεσίας τοποθετείται στο Γραφείο Φρούρησης, επί 24ώρου βάσεως, κατώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ ή του Υπαστυνόμου Β΄, ο οποίος έχει τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 60 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) και ειδικότερα:.
 1. επιβλέπει την κανονική ανάληψη και παράδοση υπηρεσίας από το διατεταγμένο σε Υπηρεσία προσωπικό,
 2. ελέγχει και παραλαμβάνει τον οπλισμό, τα μέσα και τα λοιπά δημόσια είδη και φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους,
 3. ενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στο προσωπικό, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις,
 4. παραλαμβάνει την αλληλογραφία που διακινείται ταχυδρομικώς τις ώρες που δεν λειτουργεί το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης,
 5. διαμεσολαβεί - παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του,
 6. ενημερώνει άμεσα τον Διοικητή για κάθε σοβαρό ή έκτακτο περιστατικό το οποίο λαμβάνει χώρα στο Κατάστημα Κράτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης, μέχρι αφίξεως αυτού στο Κατάστημα Κράτησης,
 7. αναφέρει εγγράφως το αποτέλεσμα της υπηρεσίας του και κάθε παράλειψη ή παράπτωμα που διαπράχθηκε από υφιστάμενό του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του,
 8. εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται αρμοδίως και προβλέπεται στους Οργανικούς Νόμους και Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή σ’ άλλες διατάξεις
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147).
 • Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 31-12-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 περίπτ. β΄, 20 περίπτ. ιβ΄, 177 παρ. 1 περίπτ. α΄ και 183 παρ. 1 και 2 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ­κούρα» (Β΄ 2105).
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7001/2/1476-ια από 14.10.2014 εισήγηση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 150.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2014, η οποία θα αντιμετωπισθεί σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες ύψους 1.860.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2015 και 187.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2016 και καθένα από τα επόμενα έτη, θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 (ν. 4263/2014).
 • Την υπ’ αριθμ. 7001/2/365-α από 1-10-2014 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 278/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 73).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις. 2003/3169 2003
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. 2014/4274 2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 2014/4281 2014
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/100 2003
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. 2005/211 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία