ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/44

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία, η οποία επιβλήθηκε βάσει της παραγράφου 6 της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., δεν εφαρμόζεται στις πτήσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικά ανθρωπιστικό σκοπό, όπως είναι η παροχή ή η διευκόλυνση παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων ιατροφαρμακευτικών προμηθειών, τροφίμων, εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και συναφούς βοήθειας ή η εκκένωση αλλοδαπών υπηκόων από τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, ή στις πτήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των παραγράφων 4 ή 8 της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ή στις άλλες πτήσεις οι οποίες γίνονται υπό την εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 της απόφασης 1973 (2011) κρινόμενες ως αναγκαίες προς όφελος του Λιβυκού λαού. Οι παραπάνω πτήσεις πραγματοποιούνται σε συντονισμό με το μηχανισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 8 της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών ή ρυθμίσεων, και προκειμένου να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με τα άρθρα 1, 2 και 3 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), καλούνται να επιθεωρούν στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, και στην ανοικτή θάλασσα, τα σκάφη και αεροσκάφη που κατευθύνονται προς ή έρχονται από τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), όπως τροποποιείται με το παρόν προεδρικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού.
  2.  
   Σε περίπτωση που τα σκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 φέρουν την ελληνική σημαία ή τα αεροσκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά μητρώα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1
Άρθρο 3
1.  
  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αναλάβουν δράση σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος στην ανοικτή θάλασσα, συντονίζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε. καθώς και με το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. Περαιτέρω, οι εν λόγω αρχές ενημερώνουν αμέσως το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. και την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 24 της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. για τα μέτρα που έχουν λάβει κατά την εφαρμογή του άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας είτε σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών ή ρυθμίσεων, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, υποβάλλουν ταχέως μια αρχική γραπτή έκθεση στην Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, στην οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθη η επιθεώρηση, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής και εάν χορηγήθηκε συνεργασία ή όχι
2.  
  Σε περίπτωση που, κατά την επιθεώρηση, βρεθούν αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε επόμενο στάδιο, μια μεταγενέστερη γραπτή έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσης και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αρνούνται την άδεια σε οποιοδήποτε αεροσκάφος, εγγεγραμμένο στα μητρώα της Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία ή το οποίο ανήκει σε Λίβυους υπηκόους ή Λιβυκές εταιρείες ή το οποίο τελεί υπό εκμετάλλευση Λιβύων υπηκόων ή Λιβυκών εταιρειών να απογειωθεί από το ελληνικό έδαφος, να προσγειωθεί σε αυτό ή να υπερίπταται αυτού, εκτός αν η συγκεκριμένη πτήση έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος ή σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αρνούνται την άδεια σε οποιοδήποτε αεροσκάφος να απογειωθεί από το ελληνικό έδαφος, να προσγειωθεί σε αυτό ή να υπερίπταται αυτού, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το αεροσκάφος περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 και 3 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), όπως τροποποιείται με το παρόν, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, εκτός από την περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.
Άρθρο 7
1.  
  Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, η οποία επιβλήθηκε με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), εφαρμόζεται σε όλα τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τις Λιβυκές αρχές, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτές, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή.
2.  
  Απαγορεύεται, επίσης, όπως τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος των Λιβυκών αρχών, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, ή ατόμων ή φορέων που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτές, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι
Άρθρο 8
1.  
  Έλληνες υπήκοοι, πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και εταιρείες που έχουν συσταθεί στο ελληνικό έδαφος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας οφείλουν να επαγρυπνούν, όταν συναλλάσσονται με φορείς που έχουν συσταθεί στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της, και με οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και με φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς, σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι μια τέτοια συναλλαγή θα μπορούσε να συμβάλει στη βία και στη χρήση βίας κατά αμάχων
Άρθρο 9
1.  
  Οι περιορισμοί μετακινήσεων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272) εφαρμόζονται και στα άτομα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος.
2.  
  Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272) εφαρμόζεται και στα άτομα και στους φορείς που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος.
Άρθρο 10
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272) εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και τους φορείς που κρίνεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ότι έχουν παραβιάσει τις διατάξεις της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η οποία εφαρμόζεται με το προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα, ιδίως τις παραγράφους 9 και 10 αυτής, οι οποίες εφαρμόζονται με τα άρθρα 1, 2 και 3 του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος, ή ότι έχουν βοηθήσει άλλους να το πράξουν.
Άρθρο 11
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος και με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 24 της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ειδικότερα μέσω της παροχής οποιωνδήποτε πληροφοριών βρίσκονται στη διάθεσή τους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272) και με το παρόν, ιδιαίτερα αναφορικά με περιστατικά μη συμμόρφωσης.
Άρθρο 12
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα προβληθεί καμία αξίωση, με πρωτοβουλία των Λιβυκών αρχών ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξίωση μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεσή της έχει επηρεαστεί λόγω των μέτρων που ελήφθησαν με το π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), με το παρόν και με συναφή προεδρικά διατάγματα.
Άρθρο 13
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την 17η Μαρτίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Τις υπ’ αριθ. 172/2013 και 56/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄49).
 • Το π.δ. 85/2012, όπως ισχύει (Α΄141).
 • Το άρθρο 1, παρ.1 του π.δ. 118/2013 (Α΄152).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την υπ’αριθμ. Φ:3440/ΑΣ 14953, από 4.4.2011, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Απόφαση 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία» (Α΄ 86).
 • Το προεδρικό διάταγμα 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272 ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/167 2013