ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/49

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Τίμιου Σταυρού, της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, που ευρίσκεται στην περιοχή Εθνικού Σταδίου - Χηράδικα, στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης, της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης, του Δήμου Κατερίνης, του Νομού Πιερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ενορία Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, που ευρίσκεται στην περιοχή Εθνικού Σταδίου - Χηράδικα, στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης, της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης, του Δήμου Κατερίνης, του Νομού Πιερίας»
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄1/1980).
 • Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παρασχέθηκε κατά τη Συνεδρία Β΄/2.9.2010 της 154ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, (πρακτικό υπ’ αριθ. 103/5/17.10.2013).
 • Τη σύμφωνη γνώμη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών Αγίου Χαραλάμπους Κατερίνης (πρακτικό υπ’ αριθ. 11/24.10.2007), Αγίας Παρασκευής (πρακτικό υπ’ αριθ. 3/22.10.2007) και Θείας Αναλήψεως (πρακτικό υπ’ αριθ. 112/19.10.2007).
 • Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης (απόφαση υπ’ αριθ. 518/2013, συν. 20ή).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις αριθ. 265/2013 και 12/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία