ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/60

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του με αριθμό 125/28-8-2013 προεδρικού διατάγματος με θέμα «Κατάργηση μεταβατικών εδρών: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) του Πταισματοδικείου Αθηνών» (Α΄ 184)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι περιπτώσεις α και β του άρθρου 1 του π.δ/τος 125/2013 (Α΄ 184) τροποποιούνται ως εξής: α) Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα Ειρηνοδικεία Καλλιθέας Μεγάρων και Μαραθώνα και β) του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στα Ειρηνοδικεία Νέας Ιωνίας, Αχαρνών, Κρωπίας, Ελευσίνας και Λαυρίου
Άρθρο 2
1.  
    Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ.2 περ. α΄ και στοιχ. αα΄ και περ. β΄ και στοιχ. ββ΄ και παρ.3 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). γ) Του π.δ/τος με αριθμό 110/9-10-2012 (Α΄ 193) «Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας». δ) Του π.δ/τος με αριθμό 125/28-8-2013 (Α΄ 184) «Κατάργηση μεταβατικών εδρών: α)του Μονομελούς Πρωτοδικείου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β)του Πταισματοδικείου Αθηνών» (Α΄ 184).
  • Τη με αριθμό 1310/21-1-2014 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθμό Δ 60/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012
Κατάργηση μεταβατικών Εδρών: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) του Πταισματοδικείου Αθηνών. 2013/125 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία