ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/78

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 25η Ιουλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), η εμπλοκή σε ενέργειες ή η παροχή υποστήριξης σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας, που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος α) του προεδρικού διατάγματος 28/2012 (Α΄ 60), δύναται, επίσης, να περιλαμβάνει, χωρίς, όμως, να περιορίζεται σε αυτές, την εμπλοκή σε ενέργειες ή την παροχή υποστήριξης σε ενέργειες που παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν τη διαδικασία μετάβασης στη Σομαλία.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 25η Ιουλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και για μια περίοδο δώδεκα μηνών, και μη θιγομένων των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται αλλού, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 28/2012 (Α΄ 60), δεν ισχύουν για την καταβολή κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων απαραίτητων για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας που απαιτείται επειγόντως στη Σομαλία, εκ μέρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των ειδικευμένων οργανισμών ή προγραμμάτων του, των ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. και που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και των συνεργατών τους στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ενοποιημένη Έκκληση του Ο.Η.Ε. για τη Σομαλία.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 25η Ιουλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο Μόνο του προεδρικού διατάγματος 334/1993 (Α΄ 143) και των οποίων έγινε περαιτέρω εξειδίκευση βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 54/2005 (Α΄ 86) δεν ισχύουν για την προμήθεια όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού ή την παροχή βοήθειας, αποκλειστικά για την υποστήριξη του Πολιτικού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία (UΝΡΟS) ή για χρήση από αυτό, όπως θα έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 25η Ιουλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα μέτρα έναντι της Ερυθραίας που επιβλήθηκαν με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39) δεν ισχύουν για προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Ερυθραία από το προσωπικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 25η Ιουλίου 2012, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 15/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39) δεν ισχύουν για την προμήθεια μη-θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όπως θα έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το Π.δ. 75/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τα Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του Π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
 • Την από 17.10.2012 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Απόφαση 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., αναφορικά με τη Σομαλία» (Α΄ 213).
 • Το Π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143).
 • Το Π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το Π.δ. 51/2009 «Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67).
 • Το Π.δ. 74/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το Π.δ. 28/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το Π.δ. 18/2014 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
 • Το Π.δ. 37/2014 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 69).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 161/2013 και 92/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/74 2010
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/75 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/15 2013
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014