ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με Διαταγή.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Διακλαδικός Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών που απονέμονται με διαταγή
Άρθρο 2
1.  
1.Αυτός ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο ανήκει. 2.Η ισχύς αυτού του Κανονισμού αρχίζει μετά τρίμηνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την παραπάνω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις των 130/1984 (Α΄ 42) και 210/1993 (Α΄ 89) Προεδρικών διαταγμάτων οι οποίες ρυθμίζουν τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και ρυθμίζει τα ίδια θέματα. ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζεται η αξία. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή είναι ονομαστικές (σε συγκεκριμένο στρατιωτικό προσωπικό ή Μονάδα ως σύνολο) και αποτελούν για τη Διοίκηση ένα αποτελεσματικό μέσο, για να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίησή της και να προκαλεί την άμιλλα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνονται ευρύτατα γνωστές. ΣΚΟΠΟΣ2. Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην παρουσίαση των ηθικών αμοιβών που απονέμονται με διαταγή, οι οποίες είναι κοινές για όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο ανήκουν για την ενίσχυση του ηθικού και παροχής κινήτρων σε αυτό. ΕΚΤΕΛΕΣΗ3. Για να διατηρούν την αξία τους οι ηθικές αμοιβές, πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά άξιους ως επιβράβευση για: α. Την προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. β. Πράξεις αλτρουισμού και αυτοθυσίας. γ. Υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον. δ. Την εξαίρετη απόδοση, κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου, που υπερβαίνει το καλώς εννοούμενο καθήκον. ε. Την επιτυχή αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης. στ. Τη διακεκριμένη αποφοίτηση από στρατιωτικές Σχολές, Σχολεία και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή αυτών, που έχουν δικαίωμα γι’ αυτό, είναι οι εξής: α. Η Προεδρική Ευαρέσκεια β. Ο Έπαινος γ. Η Εύφημη Μνεία δ. Η Ευαρέσκεια ε. Τα Συγχαρητήρια στ. Η ονομασία οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης με το βαθμό του στρατιώτη σε Υποδεκανέα και αντίστοιχους. ζ. Οι τιμητικές Άδειες απουσίας για τους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 5. Το δικαίωμα απονομής των ηθικών αμοιβών της παραγράφου 4 του παρόντος έχουν οι κάτωθι: α. Για την Προεδρική Ευαρέσκεια Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. β. Για τον Έπαινο Οι ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ-Αρχηγός ΓΕΕΘΑ γ. Για την Εύφημη Μνεία Αρχηγοί ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ δ. Για την Ευαρέσκεια Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας. ε. Για τα Συγχαρητήρια Διοικητές Σωμάτων Στρατού-Μεραρχιών-Ταξιαρχιών-Ομάδων Πολεμικών Πλοίων-Πτερύγων Μάχης, ΔΔΜΝ-ΔΝΕ-ΔΑΥ και ΔΑΕ. στ. Για την ονομασία οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης με το βαθμό του στρατιώτη και αντιστοίχων σε Υποδεκανέα και αντίστοιχους: Ο άμεσος προϊστάμενος του Διοικητή της Μονάδας, ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Κλιμακίου και αντιστοίχων. ζ. Για τη χορήγηση τιμητικών αδειών στους υπηρετούντες στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε υπουργικής απόφασης που είναι σε ισχύ. η. Οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα των υποπαραγράφων 5α και β, δύνανται να απονέμουν και τις προβλεπόμενες από τα αμέσως κατώτερα κλιμάκια διοίκησης, ηθικές αμοιβές, σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό. θ. Οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα των υποπαραγράφων 5γ και δ δύνανται να απονέμουν και τις προβλεπόμενες από τα αμέσως κατώτερα κλιμάκια διοίκησης ηθικές αμοιβές και σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό στο οποίο ασκούν διοίκηση, ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο ανήκει. ι. Οι Δκτές Συγκροτημάτων-Ναυτικών Υπηρεσιών, Σμηναρχιών, Μονάδων-Ανεξαρτήτων Υπομονάδων-Κυβερνήτες Πολεμικών Πλοίων, Δκτές Μοιρών, δύνανται να υποβάλλουν ιεραρχικά πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για απονομή Ευαρέσκειας ή Συγχαρητηρίων, στους έχοντες το σχετικό δικαίωμα, οι οποίοι εφόσον κρίνουν ότι η πράξη δικαιολογεί την απονομή ανώτερης ηθικής αμοιβής, υποβάλλουν ιεραρχικώς σχετική αιτιολογημένη πρόταση στο ανώτερο κλιμάκιο. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 6. Η Προεδρική Ευαρέσκεια, ο Έπαινος, η Εύφημη Μνεία, η Ευαρέσκεια και τα Συγχαρητήρια απονέμονται σε Σχηματισμούς, Συγκροτήματα, Μονάδες και κατώτερα κλιμάκια ή σε μεμονωμένα άτομα για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία ή για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον ή για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών ή για εκτέλεση πράξεων αλτρουισμού κ.λπ. ως ακολούθως: α. Η Προεδρική Ευαρέσκεια απονέμεται αυτεπάγγελτα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή κατόπιν σχετικής προτάσεως που υποβάλλεται ιεραρχικά, με αφορμή κάποια ενέργεια ή άλλη δραστηριότητα, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το καλώς εννοούμενο καθήκον. Επίσης, εκφράζεται για πράξεις που συνιστούν παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Ως τέτοιες ενδεικτικά θεωρούνται: (1) Η εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας επίδειξη υψηλού πνεύματος ανθρωπισμού-αλτρουισμού σε περίπτωση κινδύνου ή άλλης καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης. (2) Η επιτυχής εκτέλεση ειδικής αποστολής ή έργου κάτω από ιδιάζουσες ή αντίξοες συνθήκες. β. Ο Έπαινος, η Εύφημη Μνεία, η Ευαρέσκεια και τα Συγχαρητήρια απονέμονται με αφορμή κάποια ενέργεια ή άλλη δραστηριότητα που είναι προϊόν σοβαρής και συστηματικής προσπάθειας (ατομικής ή ομαδικής) και έχει προδήλως θετικές επιπτώσεις σε κάποιο τομέα του υπηρεσιακού έργου (οργανωτικό, λειτουργικό ή επιχειρησιακό). Επίσης, απονέμονται με αφορμή την προσφορά διακεκριμένων υπηρεσιών. Ως τέτοιες ενδεικτικά θεωρούνται: (1) Εντός του κύκλου των Υπηρεσιακών καθηκόντων (α) Η υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον ή προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. (β) Η διακεκριμένη αποφοίτηση από στρατιωτικές Σχολές-Σχολεία και ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (γ) Η επιτυχής εκτέλεση ειδικής αποστολής. (2) Εκτός του κύκλου Υπηρεσιακών καθηκόντων Τιμητικές πράξεις έξω από τον κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων που αποδεικνύουν ψυχικά και ηθικά προσόντα σε εξαιρετικό βαθμό. (3) Η επιλογή της ηθικής αμοιβής πρέπει να εξαρτάται άμεσα από το βαθμό συμβολής του στελέχους στη συγκεκριμένη πράξη και από τις εκάστοτε συνθήκες που έλαβε χώρα. (4) Στις περιπτώσεις προτάσεων για απονομή ηθικών αμοιβών εκ μέρους Πολιτικών-Διοικητικών αρχών, οι Διοικητές των Μονάδων/Υπηρεσιών κ.τ.λ., θα αποστέλλουν με πρότασή τους το εν λόγω αίτημα στο αντίστοιχο ΓΕ, το οποίο θα κρίνει για την απονομή ή μη της ηθικής αμοιβής. 7. Για τη διακεκριμένη αποφοίτηση από στρατιωτικές Σχολές-Σχολεία και ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα ΓΕ απονέμουν ηθικές αμοιβές, κατόπιν σχετικής πρότασης της Δ/νσης Εκπαιδεύσεως τους, με μέριμνα των οποίων θα γίνεται αντιστοιχία της εκάστοτε βαθμολογίας σε εκατοστιαία κλίμακα, ως εξής: α. Εύφημη Μνεία (1) Στους 3 πρώτους αποφοίτους κάθε εκπαιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ, και ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με άριστη επίδοση. (2) Στους αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής, με βαθμολογία 90% και άνω. (3) Στους αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της αλλοδαπής, με βαθμολογία 95% και άνω. (4) Στους αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος Σχολής των ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με βαθμολογία 80% και άνω εφόσον η φοίτηση γίνεται παράλληλα με την ενάσκηση των καθηκόντων. (5) Στους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών. (6) Στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με βαθμολογία 95% και άνω εφόσον έγινε με οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή εκπαιδευτική άδεια και 90% και άνω για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. β. Συγχαρητήρια (1) Ο πρώτος που αποφοίτησε με άριστη επίδοση από τις Σχολές Επιτελών των ΓΕ, Σχολές ή Σχολεία εξειδίκευσης των Κλάδων και λοιπά Σταδιοδρομικά σχολεία (Αξκών-Ανθστών-Υπξκών), υποχρεωτικά για απόκτηση τυπικών προσόντων για προαγωγή των Κλάδων και Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. (2) Οποιουδήποτε τμήματος Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ) με βαθμολογία 80% και άνω, εφόσον η φοίτηση γίνεται παράλληλα με την ενάσκηση των καθηκόντων. 8. Λοιπές Ηθικές Αμοιβές α. Η ονομασία Υποδεκανέα και αντιστοίχων απονέμεται σε οπλίτες στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης με το βαθμό του στρατιώτη και αντίστοιχους, για εξαιρετική επίδοση στην Υπηρεσία, για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον ή για πράξεις αλτρουισμού και αυτοθυσίας. β. Οι τιμητικές άδειες απονέμονται για τους λόγους που αναγράφονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που είναι σε ισχύ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 9. Για την απονομή Επαίνου, Εύφημης Μνείας, Ευαρέσκειας και Συγχαρητηρίων, απαιτείται, η ιεραρχική υποβολή, πλήρως αιτιολογημένης πρότασης, στην οποία θα αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια τα περιστατικά και οι λόγοι, που δικαιολογούν την προτεινόμενη απονομή. 10. Η αιτιολογημένη πρόταση δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, όταν η απονομή γίνεται αυτεπάγγελτα, επειδή αυτοί που ασκούν το σχετικό δικαίωμα, έχουν διαπιστώσει, από προσωπική αντίληψη στη διάρκεια επιθεωρήσεων ή με άλλο τρόπο, ότι συντρέχουν οι απαραίτητοι όροι, που δικαιολογούν την απονομή. 11. Η επιβράβευση μπορεί να γίνει με διαταγή ανώτερου από το προβλεπόμενο κλιμάκιο διοίκησης, κατόπιν υποβολής σ’ αυτό πλήρως αιτιολογημένης πρότασης, όταν πρόκειται για γεγονός, πράξη ή ενέργειες, ιδιαίτερης σημασίας, που πρέπει να τύχουν ευρύτερης προβολής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και σε περίπτωση που το εμπλεκόμενο προσωπικό ανήκει σε Μονάδες, διαφορετικής υπαγωγής. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΔΟΣΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 12. Κάθε απονομή ηθικής αμοιβής κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας-Υπηρεσίας, εντός μηνός από τη λήψη της σχετικής διαταγής. 13. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή καταχωρούνται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού, όταν είναι ονομαστικές. Αν η ηθική αμοιβή απονέμεται σε Μονάδα-Υπηρεσία ή μέρος της, καταχωρείται στα ατομικά έγγραφα μόνο εκείνων που πήραν μέρος στην ενέργεια, για την οποία τιμάται η Μονάδα ή το Τμήμα. Όταν πρόκειται για ηθική αμοιβή, που απονέμεται σε μεγαλύτερο κλιμάκιο από τη Μονάδα-Υπηρεσία ως σύνολο, δε γίνεται καμία καταχώριση στα ατομικά έγγραφα των στρατιωτικών. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 14. Οι διαταγές απονομής ηθικών αμοιβών απευθύνονται: α. Στους ίδιους τους τιμηθέντες με κοινοποίηση στη Μονάδα-Υπηρεσία τους, τα προϊστάμενα κλιμάκιά της και τη Δ/νσή τους. β. Οι προτάσεις για την απονομή των παραπάνω ηθικών αμοιβών πρέπει να υποβάλλονται με φειδώ και για λόγους όπου πραγματικά απαιτείται η απονομή ηθικής αμοιβής. Να αποφεύγονται προτάσεις απονομής ηθικής αμοιβής για πράξεις ή γεγονότα ήσσονος σημασίας. Η απονομή ηθικών αμοιβών για πράξεις που αποτελούν την αυτονόητη εκτέλεση του καθήκοντος ή την επιτυχή υλοποίηση των ανατεθεισών αποστολών, δύναται να προκαλέσει δυσμενή σχόλια και να αποβεί επιβλαβής για το ηθικό και την αίσθηση δικαίου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. γ. Εφόσον η ηθική αμοιβή απονέμεται για ακαδημαϊκή επίδοση, η απονομή νέας ηθικής αμοιβής για τον ίδιο λόγο, γίνεται μόνο σε περίπτωση που η επίδοση αφορά σε εκπαίδευση ανώτερης βαθμίδας. δ. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος, η Διοίκηση, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως των ΓΕ, μπορεί να απονείμει Εύφημη Μνεία ή Ευαρέσκεια (κατά κρίση) και όταν το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χορηγήσει τιμητική διάκριση για τη συνολική ακαδημαϊκή επίδοση του σπουδαστή ή για τη σύνταξη απ’ αυτόν εμπεριστατωμένης και αξιοποιήσιμης μελέτης. ε. Για τον ίδιο λόγο, απονέμεται μία μόνο ηθική αμοιβή, η ανώτερη προβλεπόμενη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 15. Στελέχη που, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχουν αποκτήσει μετά την κατάταξή τους στις ΕΔ τις προϋποθέσεις απονομής ηθικής αμοιβής σύμφωνα με την παράγραφο 7α (2) έως (6) και 7β (2), πριν από την ημερομηνία έκδοσής του, μπορούν να υποβάλλουν ιεραρχικά αναφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.
Άρθρο 3
1.  
    Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 17 περ. ε και 17 παρ. 1 περ. ι του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Α΄ 35).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το Ν. 3883/2010 (Α΄ 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
  • Την υπ’ αριθ. 2 Γνωμάτευση της 17ης/19-6-2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
  • Την υπ’ αριθ. 248334/10-7-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Λαμπρόπουλο» (Β΄ 1881).
  • Τις υπ’ αριθ. 102/2014 και 281/2014 Γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-01-20 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με Διαταγή.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/11
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2014/248334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/248334 2014
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία