ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 29η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2198 (2015) και μέχρι την 1η Ιουλίου 2016, τα μέτρα περί όπλων, που επιβλήθηκαν με το άρθρο 3 του Π.δ. 56/2010 (Α΄ 96).
Άρθρο 2
1.  
  Παρατείνεται το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.δ. 56/2010.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 29η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2198 (2015), τα μέτρα περί όπλων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 3 και 7 του Π.δ. 56/2010 δεν εφαρμόζονται στην προμήθεια όπλων και σχετικού υλικού, καθώς και σε αρωγή, συμβουλές ή εκπαίδευση, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης (Αfrican Uniοn – Regiοnal Τask Fοrce) ή για χρήση από αυτές.
Άρθρο 4
1.  
  Παρατείνονται, από την 29η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2198 (2015) και μέχρι την 1η Ιουλίου 2016, τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα, που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του Π.δ. 56/2010.
Άρθρο 5
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του Π.δ. 56/2010, σε σχέση με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του Π.δ. 56/2010.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 29η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2198 (2015), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 8 του Π.δ. 56/2010 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.δ. 125/2014 (Α΄204).
Άρθρο 7
1.  
  Από την 29η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2198 (2015), τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στα ακόλουθα άτομα και φορείς, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) λόγω της εμπλοκής τους ή της παροχής υποστήριξης σε ενέργειες που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό: (α) Άτομα ή φορείς που ενεργούν κατά παράβαση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του παρόντος. (β) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που επιχειρούν εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον εθελοντικό επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση μαχητών που ανήκουν στις ομάδες αυτές. (γ) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες Κογκολέζικων πολιτοφυλακών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης. (δ) Άτομα ή φορείς που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά στην ένοπλη σύρραξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. (ε) Άτομα ή φορείς που έχουν εμπλακεί στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή συμμετέχουν στη στοχοποίηση παιδιών ή γυναικών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας και του ακρωτηριασμού, του βιασμού και άλλης σεξουαλικής βίας, της απαγωγής, της αναγκαστικής εκτόπισης και επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία. (στ) Άτομα ή φορείς που παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή αυτής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. (ζ) Άτομα ή φορείς που υποστηρίζουν άτομα ή φορείς, συμπεριλαμβανομένων ενόπλων ομάδων, που εμπλέκονται σε αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μέσω του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των άγριων ζώων καθώς και προϊόντων άγριων ζώων. (η) Άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες καθορισμένου ατόμου ή φορέα ή ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες φορέα που ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή φορέα. (θ) Άτομα ή φορείς που σχεδιάζουν, καθοδηγούν, υποστηρίζουν οικονομικά ή συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά μελών της ειρηνευτικής Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή κατά προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ι) Άτομα ή φορείς που παρέχουν οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες προς καθορισμένο άτομο ή φορέα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Τις υπ’ αριθμ. 95/2015 και 28/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Την από 16.3.2015 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3400.15/ΑΣ 10686 Σχετικά με απόφαση 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (Α΄33).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (Α΄20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (Α΄114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Β΄204).
 • Την Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄2109).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό. 2010/56 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 2078 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/125 2014
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία