ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/21

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, στο χωριό Κάτω Θόλος, της Τοπικής Κοινότητας Θολού, της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του Δήμου Παρανεστίου, του Νομού Δράμας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ενορία Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, στο χωριό Κάτω Θόλος, της Τοπικής Κοινότητας Θολού, της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του Δήμου Παρανεστίου, του Νομού Δράμας
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄1/1980) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.λπ.» (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας (πράξη 8/19-10-2015).
 • Τη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Κάτω Θόλου (πράξη 2/13-10-2015).
 • Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου (πρακτικό 18/3-11-2015 τακτικής συνεδρίασης, απόφ. 186/2015).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ1/Α/375/192468/Β1/26-11-2015 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, που βρίσκεται στο χωριό Κάτω Θόλος, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 168/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,