ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 22α Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2196 (2015) και έως την 29η Ιανουαρίου 2016, η απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από το ελληνικό έδαφος ή μέσω αυτού ή από Έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος, είτε όχι.
2.  
  Το μέτρο της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:
 1. Προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU-RΤF) και των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γαλλικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για χρήση από τις ανωτέρω
 2. Την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), την Περιφερειακή Ομάδα Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU-RΤF), τις Αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Γαλλικές Δυνάμεις που επιχειρούν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αναφορικά με την παροχή συμβουλών οργανωτικής φύσης ή μη επιχειρησιακής εκπαίδευσης στις κυβερνητικές δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, όπως σχετίζονται με την υλοποίηση των εντολών τους
 3. Προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και συναφή τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 57 της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
 4. Προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το συνδεδεμένο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση μόνο
 5. Προμήθειες μικρών όπλων και λοιπού συναφούς εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε διεθνείς περιπολίες για την παροχή ασφάλειας στην Τριεθνή Προστατευόμενη Περιοχή του Ποταμού Sangha με σκοπό την άμυνα κατά της λαθροθηρίας, του λαθρεμπορίου ελεφαντοστού και όπλων και άλλων δραστηριοτήτων που είναι αντίθετες με την εθνική νομοθεσία της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή με τις διεθνείς νομικές της υποχρεώσεις
 6. Προμήθειες όπλων και λοιπού συναφούς φονικού εξοπλισμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη της διαδικασίας Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, ή για χρήση στη διαδικασία αυτή, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την προαναφερθείσα Επιτροπή, ή
 7. Λοιπές πωλήσεις ή προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού ή παροχή βοήθειας ή προσωπικού, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την προαναφερθείσα Επιτροπή
Άρθρο 2
1.  
  Από την 22α Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2196 (2015), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος, τα κατάσχουν, τα καταγράφουν και τα διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού, προς διάθεση), συνεργάζονται δε σχετικά με τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 3
1.  
  Παρατείνεται, από την 22α Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2196 (2015) και έως την 29η Ιανουαρίου 2016, η απαγόρευση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή διέλευσης μέσω αυτού, των ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος.
2.  
  Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλονται σε βάρος Ελλήνων υπηκόων
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3, παρ. 1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος, κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εν λόγω μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, β) στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, γ) στις περιπτώσεις που η προαναφερθείσα Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και της σταθερότητας στην περιοχή.
Άρθρο 5
1.  
  Παρατείνεται, από την 22α Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2196 (2015) και έως την 29η Ιανουαρίου 2016, η χωρίς καθυστέρηση δέσμευση όλων των κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα ή τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς.
2.  
  Παρατείνεται επίσης, από την 22α Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2196 (2015) και έως την 29η Ιανουαρίου 2016, η απαγόρευση όπως τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων ή φορέων που καθορίζονται από την προαναφερθείσα Επιτροπή, από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι.
Άρθρο 6
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 5 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) Είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος, της πρόθεσης να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση. β) Είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από αυτή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 22α Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2196 (2015), δεν είναι προς όφελος προσώπου ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος, τόκων ή άλλων εσόδων που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την 22α Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, λοιπά έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος και παραμένουν δεσμευμένοι
Άρθρο 8
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 5 του παρόντος δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο ή φορέα από το να καταβάλει πληρωμή που οφείλεται βάσει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από τον καθορισμό του εν λόγω προσώπου ή φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και μετά από γνωστοποίηση, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος, της πρόθεσης να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση.
Άρθρο 9
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 3, παρ. 1 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και στους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος, ως εμπλεκόμενοι ή παρέχοντες υποστήριξη σε πράξεις που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο ή παραβιάζουν μεταβατικές συμφωνίες ή που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς ελεύθερες και δίκαιες δημοκρατικές εκλογές ή που τροφοδοτούν τη βία.
Άρθρο 10
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 3, παρ. 1 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται επίσης στα ακόλουθα άτομα και φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος: α) άτομα και φορείς που ενεργούν κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με το άρθρο 1 του Προεδρικού διατάγματος 16/2015 (Α΄ 13) και παρατείνεται με το άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος ή που έχουν άμεσα ή έμμεσα προμηθεύσει, πωλήσει ή μεταφέρει σε ένοπλες ομάδες ή σε εγκληματικά δίκτυα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία όπλα ή οποιοδήποτε σχετικό υλικό ή οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή, εκπαίδευση ή συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της οικονομικής βοήθειας, σχετικά με βίαιες δραστηριότητες ένοπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή που έχουν υπάρξει παραλήπτες των ανωτέρω, β) άτομα και φορείς που έχουν εμπλακεί στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή στην τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση, ή που συνιστούν προσβολές ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που αφορούν σεξουαλική βία, στόχευση αμάχων, επιθέσεις βασισμένες σε εθνοτικά ή θρησκευτικά κριτήρια, επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία, απαγωγές και αναγκαστικούς εκτοπισμούς, γ) άτομα και φορείς που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά στην ένοπλη σύρραξη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, δ) άτομα και φορείς που παρέχουν υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων διαμαντιών, χρυσού, άγριων ζώων καθώς και προϊόντων άγριων ζώων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή που προέρχονται από αυτή, ε) άτομα και φορείς που παρεμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής συνδρομής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική συνδρομή ή τη διανομή ανθρωπιστικής συνδρομής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στ) άτομα και φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση, στη χρηματοδότηση ή στη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ή φορέων διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γαλλικών επιχειρήσεων που τις υποστηρίζουν, ζ) άτομα και φορείς που είναι επικεφαλής φορέα, τον οποίο η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο (γ) του παρόντος έχει καθορίσει σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8 του Προεδρικού διατάγματος 7/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 17) ή σύμφωνα με τα άρθρα 9 ή 10 του παρόντος ή έχουν παράσχει υποστήριξη σε ή ενήργησαν για, εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες, ατόμου ή φορέα που η προαναφερθείσα Επιτροπή έχει καθορίσει σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8 του Προεδρικού διατάγματος 7/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 17) ή σύμφωνα με τα άρθρα 9 ή 10 του παρόντος ή φορέα που ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή φορέα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεση του.
 • Το Προεδρικό διάταγμα 7/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 17).
 • Την Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄204).
 • Την Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄2109).
 • Την από 25.2.2015, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ: 3400.1/ΑΣ 7351 σχετικά με την απόφαση 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., περί Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (Α΄ 27).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 16/2015 «Εφαρμογή της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 13).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 109/2015 και 19/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (Α΄20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/16 2015
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/7 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία