ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2153 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 29η Απριλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2153 (2014) και έως την 30η Απριλίου 2015, η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στην Ακτή του Ελεφαντοστού, από το ελληνικό έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, όπλων και οποιουδήποτε συναφούς θανατηφόρου υλικού, είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος, είτε όχι.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 29η Απριλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2153 (2014), δεν απαιτείται η γνωστοποίηση προς την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας, των προμηθειών μη θανατηφόρου εξοπλισμού και της παροχής οιασδήποτε τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης ή οικονομικής βοήθειας που έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού κατά τη διατήρηση της δημόσιας τάξης να κάνουν χρήση μόνο κατάλληλης και αναλογικής βίας.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 29η Απριλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2153 (2014), τα μέτρα του άρθρου 1 του παρόντος σχετικά με τα όπλα και το συναφές θανατηφόρο υλικό δεν εφαρμόζονται στην παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών, τεχνικής ή οικονομικής βοήθειας και εμπειρίας αναφορικά με δραστηριότητες ασφαλείας και με στρατιωτικές δραστηριότητες, ούτε σε μη θανατηφόρο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών μη στρατιωτικών οχημάτων στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 29η Απριλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2153 (2014), τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε: (α) προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη ή χρήση από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και τις Γαλλικές δυνάμεις που την υποστηρίζουν καθώς και προμήθειες που διαμετακομίζονται μέσω της Ακτής του Ελεφαντοστού και προορίζονται για την υποστήριξη ή χρήση εκ μέρους Ειρηνευτικών Αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, (β) προμήθειες που εξάγονται προσωρινά προς την Ακτή του Ελεφαντοστού προς τις δυνάμεις κρατών τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενεργούν αποκλειστικά και απ’ ευθείας για να διευκολύνουν την εκκένωση των υπηκόων τους και των προσώπων για τα οποία έχουν προξενική ευθύνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), (γ) προμήθειες όπλων και συναφούς θανατηφόρου υλικού προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη ή χρήση κατά τη διαδικασία μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας στην Ακτή του Ελεφαντοστού, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), με την εξαίρεση εκείνων των όπλων και του συναφούς θανατηφόρου υλικού που ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος, για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της προαναφερθείσας Επιτροπής.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 29η Απριλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2153 (2014) και έως την 30η Απριλίου 2015, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δύνανται να προβούν σε γνωστοποίηση ή σε υποβολή αιτήματος έγκρισης με βάση το άρθρο 4, παράγραφος γ) του παρόντος, προς την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σε περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία παραδίδει τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος γ) του παρόντος. Η γνωστοποίηση ή το αίτημα έγκρισης υποβάλλονται εφόσον τούτο δεν έχει γίνει από τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 της απόφασης 2153 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας και αφού οι αρμόδιες ελληνικές αρχές πληροφορήσουν την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού για τη σχετική τους πρόθεση.
Άρθρο 6
1.  
  Παρατείνεται, από την 29η Απριλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2153 (2014) και μέχρι την 30η Απριλίου 2015, η ισχύς των οικονομικών και ταξιδιωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 3 έως 6 του Προεδρικού διατάγματος 251/2005 (Α΄ 299) και με το άρθρο Μόνο του Προεδρικού διατάγματος 19/2014 (Α΄ 26).
Άρθρο 7
1.  
Αίρεται, από την 29η Απριλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2153 (2014), η ισχύς του μέτρου που επιβλήθηκε με το άρθρο 4 του Π.δ. 249/2006 (Α΄ 262). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1.Όπλα, πυροβολικό αμέσου και εμμέσου πυρός, και όπλα με διαμέτρημα μεγαλύτερο των 12.7 χιλ., τα πυρομαχικά και τα εξαρτήματά τους. 2.Προωθούμενες με ρουκέτες βομβίδες, ρουκέτες, ελαφρύς αντιαρματικός οπλισμός, οπλοβομβίδες και εκτοξευτές βομβίδων. 3.Πύραυλοι εδάφους-αέρος συμπεριλαμβανομένων φορητών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας (manpads) - πύραυλοι εδάφους-εδάφους και πύραυλοι αέρος-εδάφους. 4.Όλμοι διαμετρήματος μεγαλύτερου των 82 χιλ. 5.Κατευθυνόμενα αντιαρματικά όπλα, ιδιαίτερα κατευθυνόμενοι αντιαρματικοί πύραυλοι, τα πυρομαχικά και τα εξαρτήματά τους. 6.Οπλισμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν περιστρεφόμενη ή σταθερή πτέρυγα. 7.Οπλισμένα στρατιωτικά οχήματα ή στρατιωτικά οχήματα εξοπλισμένα με υποδοχές όπλων. 8.Εκρηκτικά και συσκευές που περιέχουν εκρηκτικά υλικά, σχεδιασμένα για στρατιωτικούς σκοπούς, νάρκες και σχετικό υλικό. 9.Συσκευές νυχτερινής παρατήρησης και νυχτερινής σκόπευσης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Τις υπ’ αριθ. 98/2015 και 35/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Την από 30.6.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3402/ΑΣ 29266 «Απόφαση 2153 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού» (Α΄ 150).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (Α΄20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
 • Την Υ6/25.9.2015, απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/19 2014
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία