ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/30

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-03-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-03-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της πόλεως των Φαρσάλων, της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της πόλεως των Φαρσάλων, της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθ. 9/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 • Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.λπ.» (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παρασχέθηκε κατά τη Συνεδρία Λ΄/26-08-2015 της 158ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (πράξη 1522/20-5-2015).
 • Τη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φαρσάλων (πράξη 8/18-11-2015).
 • Τη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων (πράξη 12/ 17-11-2015).
 • Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων (πρακτικό 8/4-6-2015, απόφ. 94).
 • Την υπ’ αριθ. Φ1/Α/344/180602/Β1/10-11-2015 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού.