ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/54

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-05-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας - Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α΄ 232).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: α) Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 από το δημοτικό Κατά την θαλάσσια υπηρεσία, ο υποψήφιος εκπαιδεύεται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωση του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: β) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε.
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: γ) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Οι περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίστανται ως εξής: β) Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων χωρητικότητας πάνω από 1500 ο.χ. που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και πτυχίο Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ως ισχύουν κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Οχημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, μετά από Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 παρόντος διατάγματος γ) Θαλάσσια υπηρεσία μηχανής 24 μηνών, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw, από την οποία 12 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία χωρητικότητας πάνω από 1500 ο.χ., και απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Μηχανικών, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, και επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Μηχανικών Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ειδικά προσόντα, α) Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 30 ΚW για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 από το δημοτικό, ή 3 μηνών για τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ειδικοτήτων Εργαλειομηχανών CΝC, Τεχνιτών Εργαλειομηχανών Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη, αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου που κινείται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο που ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωση του από τον Διευθυντή Σπουδών ή τον νόμιμο αναπληρωτή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών που του χορηγεί σχετική βεβαίωση. 1 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους ΒΑΣΙΚΟΣ -ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GΜDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Θαλάσσια υπηρεσία 1 12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, από την οποία 6 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, για τους κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε., ή 2 12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, από την οποία 6 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, για τους κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ισχύει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή αντίστοιχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. 3 36 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή Ι.Ε.Κ. τομέα ηλεκτρολογικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. Το ήμισυ από τη συνολικά απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μπορεί να έχει διανυθεί με ειδικότητα προσωπικού μηχανής.
2.  
  Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 προστίθενται περιπτώσεις (γ) και (δ) και ε ως εξής: 1 Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών, που του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 1. Η εφαρμογή της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.».
 2. Η εφαρμογή των υποπεριπτώσεων (ββ) και (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.
3.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) καταργείται.
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ως προς το παρεχόμενο δικαίωμα εργασίας σε πλοία που η ισχύς των κινητηρίων μηχανών τους έχει καθοριστεί σε ίππους (ΗΡ) ή κιλοβάτ (ΚW), ισχύει η παρακάτω ισοτιμία ΗΡ-ΚW 1 ΗΡ = 0,7457 ΚW 1ΚW = 1,3410 ΗΡ
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 34 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η απόφαση της Επιτροπής Αντιστοιχίας του άρθρου 35 του παρόντος διατάγματος, όπου απαιτείται, προηγείται της κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 35 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την αντιστοιχία - πληρότητα των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού, ή εξωτερικού κατόπιν εξασφάλισης σχετικής πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/ Μηχανικών προκειμένου να κατοχυρωθεί δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. αποφαίνεται Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου Η ειδικότερη σύνθεση, το έργο, η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, η διάρκεια της θητείας, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2 Εφόσον μετά από απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 παρόντος, υφίσταται αναντιστοιχία μαθημάτων, ο υποψήφιος για την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν., εξετάζεται σε αυτά κατά τις εξεταστικές περιόδους των ΑΕΝ/Μηχανικών.
Άρθρο 10
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως εξής: Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Π.δ. 243/1998, κάτοχοι των αναφερομένων σε αυτήν πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία έξι και δώδεκα μηνών αντίστοιχα, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. το αργότερο μέχρι 31-12-2016, και μετά από επιτυχή αποφοίτηση από το αντίστοιχο τμήμα εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Τα αυτά ισχύουν και για τους κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα .
2.  
  Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.δ. 141/2014 και υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. κάτοχοι πτυχίου Μηχανολόγου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.δ. 141/2014 εφόσον έχουν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ως ορίζεται στα άρθρα 13 και 16 του Π.δ. 141/2014, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. αντίστοιχα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
3.  
 1. Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. κάτοχοι πτυχίων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.δ. 141/2014, εφόσον έχουν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW ανεξαρτήτως χωρητικότητας, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 2. Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Μηχανικών της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.δ. 141/2014, εφόσον έχουν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW ανεξαρτήτως χωρητικότητας, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ τάξεως Ε.Ν. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 74, 75, της παραγράφου 2 του άρθρου 76, των άρθρων 77 και 78 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει. β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α΄ 114). δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Το αριθ. 2233.1-26/14493/2016/18-02-2016 έγγραφο προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-λογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 72/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2014/141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/141 2014
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία