ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2136 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 30η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2136 (2014) και μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2015, τα μέτρα περί όπλων, που επιβλήθηκαν με το άρθρο 3 του Π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), τα οποία παρατάθηκαν, για τελευταία φορά, βάσει του άρθρου 1 του Π.δ. 125/2014 (Α΄ 204).
Άρθρο 2
1.  
  Παρατείνεται το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.δ. 56/2010.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 30η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2136 (2014), τα μέτρα περί όπλων του άρθρου 3 του Π.δ. 56/2010, που παρατείνονται με το άρθρο 1 του παρόντος, δεν εφαρμόζονται στην προμήθεια όπλων και σχετικού υλικού, καθώς και σε αρωγή, συμβουλές ή εκπαίδευση, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης (Αfrican Uniοn - Regiοnal Τask Fοrce) ή για χρήση από αυτή.
Άρθρο 4
1.  
  Παρατείνονται, από την 30η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2136 (2014) και μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2015, τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα, που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του Π.δ. 56/2010, τα οποία παρατάθηκαν, για τελευταία φορά, βάσει του άρθρου 3 του Π.δ. 125/2014.
Άρθρο 5
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του Π.δ. 56/2010 εξακολουθούν να ισχύουν τόσο ως προς τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Π.δ. 29/2012 όσο και ως προς τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του Π.δ. 56/2010.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 30η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2136 (2014), τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος εφαρμόζονται στα ακόλουθα άτομα και, όπως αρμόζει, στους φορείς, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.): (α) Άτομα ή φορείς που ενεργούν κατά παράβαση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος. (β) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που επιχειρούν εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον εθελοντικό επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση μαχητών που ανήκουν στις ομάδες αυτές. (γ) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες Κογκολέζικων πολιτοφυλακών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης. (δ) Άτομα ή φορείς που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. (ε) Άτομα ή φορείς που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχουν εμπλακεί στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή συμμετέχουν στη στοχοποίηση παιδιών ή γυναικών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας και του ακρωτηριασμού, του βιασμού και άλλης σεξουαλικής βίας, της απαγωγής, της αναγκαστικής εκτόπισης και επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία. (στ) Άτομα ή φορείς που παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή αυτής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. (ζ) Άτομα ή φορείς που υποστηρίζουν ένοπλες ομάδες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέσω του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των άγριων ζώων καθώς και προϊόντων άγριων ζώων. (η) Άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες καθορισμένου ατόμου ή φορέα ή ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες φορέα που ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή φορέα. (θ) Άτομα ή φορείς που σχεδιάζουν, καθοδηγούν, υποστηρίζουν οικονομικά ή συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά μελών της ειρηνευτικής Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ). (ι) Άτομα ή φορείς που παρέχουν οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες προς ένα καθορισμένο άτομο ή φορέα ή προς υποστήριξή του.
Άρθρο 7
1.  
  Από την 30η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2136 (2014), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 8 του Π.δ. 56/2010 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.δ. 125/2014. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Τις υπ’ αριθ. 93/2015 και 22/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Την από 4.3.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ: 3400.15/ΑΣ 9332 Σχετικά με απόφαση 2136 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Α΄ 70).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (Α΄114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Β΄ 204).
 • Την Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα»(Β΄ 2109).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία