ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/115

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-09-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-09-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-08-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή των ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων Χαλκίδας, Κύμης και Ταμυνέων σε έμμισθα και συγχώνευση αυτών στο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία Χαλκίδας, Κύμης και Ταμυνέων μετατρέπονται σε έμμισθα και συγχωνεύονται στο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία
Άρθρο 2
1.  
  Το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος με προϊστάμενο υπάλληλο κατηγορίας θέσεων ΠΕ, πτυχιούχο νομικής, για την επιλογή του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67), όπως ισχύει.
Άρθρο 3
1.  
  Στο έμμισθο υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας συνιστώνται οργανικές θέσεις ως εξής: α) δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού β) τρείς (3) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού και γ) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19-23 Ιουλίου 1941 κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄ 9), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4456/2017 (Α΄24) και β) του άρθρου 3 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19-23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄ 9), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4205/2013 (Α΄242).
 • Τα π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) και 125/2016 (Α΄ 210).
 • Τη με αριθμό 1/2017 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
 • Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 279.800,00 ευρώ , η οποία καλύπτεται από το ύψος των εισπραττομένων δικαιωμάτων.
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2015 (Α΄ 98) και την από 12.4.2017 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλ. Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Τη με αριθμό 130/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/811/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/811_18 1971
ΝΟΜΟΣ 2000/2812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2812 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/811/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/811_18 1971
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/153 1967
Διορισμός της Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος, Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως Πρωθυπουργού. 2015/63 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση προεδρικών διαταγμάτων για τις οργανικές θέσεις σε έμμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. 2018/35 2018