ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/144

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 18/2015 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ» (Α’ 14).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 3 του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (υπ αριθμ. 4-1/2015), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 18/2015 (Α 14), αντικαθίσταται ως εξής: 3 των βασικών στολών των Αξιωματικών ανδρών - γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων 1 Η σύνθεση των βασικών στολών υπ αριθ. 1 έως 10 των Αξιωματικών ανδρών - γυναικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται αναλυτικά στους οικείους Κανονισμούς Στολών των Κλάδων των ΕΔ. 2 Οι παλάσκες των Αξιωματικών (ΠΒ), (ΤΘ), (ΜΧ) και (ΥΓ) του Στρατού Ξηράς απονέμονται κατά την τελετή αποφοίτησής τους από τα αντίστοιχα βασικά σχολεία εφαρμογής του Όπλου, που ανήκουν, και φέρονται υποχρεωτικά καθ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, ανεξαρτήτως βαθμού, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Αξιωματικών Οι παλάσκες φέρονται αναρτημένες από τον αριστερό ώμο με τις στολές υπ αριθ. 2 και 3 των δικαιουμένων, κατά τα προαναφερόμενα, Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς. 3 Οι γυναίκες Αξιωματικοί των ΕΔ φέρουν φούστα και παπούτσια τύπου γόβα σε όλες τις στολές, με τις οποίες φέρεται ξίφος.
2.  
  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ως άνω Κανονισμού, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Οι Αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος (ΝΟΜ) φέρουν τις βασικές στολές υπ αριθ. 1 έως 10 των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, διαφοροποιημένες, ως ακολούθως 1 Τα πηλήκια, μπερέδες, χιτώνια, παντελόνια, φούστες, βραχείες χλαίνες των στολών υπ αριθ. 3, 8, 8 α, 8 β χειμερινής, 8 γ θερινής, 8 δ και 8 ε των Αξιωματικών (ΝΟΜ) ανδρών- γυναικών είναι χρώματος βαθυπράσινου. 2 Με τις στολές υπ αριθμ. 3, 8, 8 α, 8 β χειμερινή, 8 δ και 8 ε Αξιωματικών (ΝΟΜ) ανδρών - γυναικών φέρεται πουκάμισο λευκού χρώματος. 3 Το πουλόβερ της στολής υπ αριθ. 8 ε, καθώς και η ζώνη που φέρεται με τις στολές των Αξιωματικών (ΝΟΜ) ανδρών - γυναικών είναι χρώματος μαύρου. 4 Οι Αξιωματικοί (ΝΟΜ) άνδρες - γυναίκες φέρουν επιπλέον τα διακριτικά που προβλέπονται ειδικά για το Σώμα που ανήκουν. 2 Οι Αξιωματικοί του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ), φέρουν τις βασικές στολές υπ αριθ. 1 έως 10 των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, διαφοροποιημένες, ως ακολούθως 1 Τα πηλήκια, μπερέδες, χιτώνια, παντελόνια, φούστες, πουλόβερ, βραχείες χλαίνες των στολών υπ αριθ. 3, 8, 8 α, 8 β χειμερινή, 8 γ θερινή, 8 δ και 8 ε Αξιωματικών (ΣΔΓ) ανδρών - γυναικών είναι χρώματος βαθυπράσινου. 2 Με τις στολές υπ αριθμ. 3, 8, 8 α, 8 β χειμερινή, 8 δ και 8 ε Αξιωματικών (ΣΔΓ) ανδρών - γυναικών φέρεται πουκάμισο λευκού χρώματος. 3 Οι Αξιωματικοί (ΣΔΓ) άνδρες - γυναίκες φέρουν επιπλέον τα διακριτικά που προβλέπονται ειδικά για το Σώμα που ανήκουν. 4 Οι Αξιωματικοί (ΣΔΓ), για τους οποίους καθιερώνονται νέα είδη στολών, υποχρεούνται να φέρουν τις εν λόγω στολές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
3.  
  Το άρθρο 8 του ως άνω Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής: 8 του διακριτικού σήματος της Ελληνικής Σημαίας στις στολές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 1 Το διακριτικό σήμα, το οποίο απεικονίζει την Ελληνική Σημαία, φέρεται επί των χιτωνίων του συνόλου των στολών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, το οποίο ευρίσκεται για οποιονδήποτε λόγο στο εξωτερικό. 2 Με αποφάσεις των οικείων κατά Κλάδο Ανωτάτων Συμβουλίων ή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για το προσωπικό των Κοινών Σωμάτων, καθορίζονται οι στολές και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται το ανωτέρω διακριτικό στο εσωτερικό της χώρας.
4.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ως άνω Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι παλάσκες των Ανθυπασπιστών και Μονίμων - Εθελοντών Υπαξιωματικών (ΠΒ), (ΤΘ), (ΜΧ) και (ΥΓ) του Στρατού Ξηράς απονέμονται κατά την τελετή αποφοίτησης τους από τα αντίστοιχα βασικά σχολεία εφαρμογής του Όπλου όπου ανήκουν και φέρονται υποχρεωτικά καθ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, ανεξαρτήτως βαθμού Οι παλάσκες φέρονται αναρτημένες από τον αριστερό ώμο με τις στολές υπ αριθ. 2 και 3 των δικαιουμένων, κατά τα προαναφερόμενα, στελεχών του Στρατού Ξηράς .
5.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ως άνω Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής: 7 Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) του Κοινού Νομικού Σώματος (ΝΟΜ) φέρουν τις βασικές στολές υπ αριθ. 2 έως 10 των Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, διαφοροποιημένες, ως ακολούθως 1 Τα πηλήκια, μπερέδες, χιτώνια, παντελόνια, φούστες, βραχείες χλαίνες των στολών υπ αριθ. 3, 8, 8 α, 8 β χειμερινής, 8 γ θερινής, 8 δ και 8 ε των ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) ανδρών - γυναικών είναι χρώματος βαθυπράσινου. 2 Με τις στολές υπ αριθμ. 3, 8, 8 α, 8 β χειμερινή, 8 δ και 8 ε ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) ανδρών - γυναικών φέρεται πουκάμισο λευκού χρώματος. 3 Το πουλόβερ της στολής υπ αριθ. 8 ε, καθώς και η ζώνη που φέρεται με τις στολές των ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) ανδρών - γυναικών είναι χρώματος μαύρου. 4 Οι ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) άνδρες - γυναίκες φέρουν επιπλέον τα διακριτικά που προβλέπονται ειδικά για το Σώμα που ανήκουν .
6.  
  Στους Πίνακες Α, Β και Γ των άρθρων 17 και 22 του ως άνω Κανονισμού, η φράση: «Κάτωθεν του διακριτικού τίθεται το Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη λέξη «ΕΛΛΑΣ», κάτω από το Έμβλημα το διακριτικό βαθμού και στη συνέχεια η λέξη «ΑΕΔ»)», αντικαθίσταται από τη φράση: «Κάτωθεν του διακριτικού επιρράματος τίθεται το διακριτικό βαθμού και κάτω από αυτό η λέξη «ΑΕΔ»)»
7.  
  Η περ. 24 της παρ. ΣΤ του άρθρου 23 του ως άνω Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής: 24 Τελετές Εορτασμού για τους Προστάτες των Κλάδων των ΕΔ (Αγίου Γεωργίου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Νικολάου, Ταξιαρχών) 2 ή 3
8.  
  Οι περ. 29 και 30 της παρ. Ζ του άρθρου 23 του ως άνω Κανονισμού, αντικαθίστανται ως εξής: 29 Ορκωμοσία Αξιωματικών-Υπαξιωματικών Στρατιωτικών Σχολών 3 30 Ορκωμοσία πρωτοετών μαθητών Στρα-τιωτικών Σχολών 8
9.  
  Η περ. 52 της παρ. Ι΄ του άρθρου 23 του ως άνω Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής: 52 Παράδοση- Παραλαβή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, των Διοικητών Μειζόνων Διοικήσεων, καθώς και Διοικήσεως Μονάδας ή Υπηρεσίας 3
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την περ. η της παρ. 17 του άρθρου 5 του ν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α 35), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 παρ. 7 του ν. 3883/2010 (Α 167).
 • Την 1/4.11.2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α 98).
 • Την 57/16.3.2017 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 178/8.8.2017 γνωμοδότηση του Β Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,