Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το πρόγραμμα των τελικών γραπτών εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια του Επαγγελματικού Λυκείου στους μαθητές/στις μαθήτριες, τρεις (03) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων
2.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων διεξάγονται μετά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λήγουν (ολοκληρώνονται οι διαδικασίες) την 30η Ιουνίου.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 56/2016 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
  Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι, μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η ειδική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου ισχύει.α) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος π.δ στις αρχές του Σεπτεμβρίου β) για τους παραπεμπόμενους μαθητές της Γ΄ ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) .
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 56/2016 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
  Τη 30η Ιανουαρίου ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες αφιερωμένες στην μνήμη τους. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω δραστηριότητες πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής .
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Τα μαθήματα της Α΄ τάξης διακρίνονται σε
  1. Γενικής Παιδείας,
  2. Προσανατολισμού
  3. Επιλογής
  2.  
   Τα μαθήματα της Β’ τάξης διακρίνονται σε
  1. Γενικής Παιδείας,
  2. Τομέα
  3.  
   Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης διακρίνονται σε
  1. Γενικής Παιδείας,
  2. Ειδικότητας
  4.  
   Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους είναι
  1. Τα «Μαθηματικά» χωρίζονται σε.Άλγεβρα και Γεωμετρία .
  2. Οι «Φυσικές Επιστήμες» χωρίζονται σε.Φυσική, Χημεία, Βιολογία .
  5.  
   Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας διακρίνονται σε
  1. Θεωρητικά
  2. Εργαστηριακά
  3. Σχεδιαστικά
  4. Μικτά
  6.  
   Τα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται τελική εξέταση στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι
  1. Φυσική Αγωγή
  2. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία
  3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας
  4. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων
  5. Αγωγή Υγείας
  6. Συστήματα ελέγχου γέφυρας- μηχανοστασίου.
  7.  
   Τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται τελική εξέταση στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.
  8.  
   Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε δύο κλάδους.
  1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και
  2. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
  9.  
   Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε δύο κλάδους.
  1. Άλγεβρα και
  2. Γεωμετρία.
  10.  
   Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Θετικές Επιστήμες» της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει χωρίζεται σε δύο κλάδους.
  1. Φυσική και
  2. Χημεία
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 5 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο.
  2.  
   Κάθε κλάδος μαθήματος Γενικής Παιδείας εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο.
  3.  
   Τα μαθήματα που αποτελούνται από ξεχωριστό θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και τα μικτά μαθήματα (Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος ή Θεωρητικό και Σχεδιαστικό μέρος, ή Σχεδιαστικό και Εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους και καταχωρείται ξεχωριστός βαθμός στο ΑΔΜ και αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο μερών και καταχωρίζεται ένας βαθμός ως τελική βαθμολογία του μαθήματος. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο .
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 7 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 7
  1.  
   ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής η βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται ακολούθως έχει σημασία, γιατί ο μαθητής/μαθήτρια δεν επιδεικνύει μόνο μια ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος, συμμετοχή κ.λπ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνικούς κ.ά.), και άλλα στοιχεία πριμοδοτούνται αρκετά, τόσο για να βοηθήσουν τους μαθητές/μαθήτριες που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να αποκτήσουν επίσης αθλητική κουλτούρα και να αναπτύξουν αθλητικές-κινητικές δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορούν να συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής. Η βαθμολογία θα διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν οι μαθητές/μαθήτριες και κατά 50% από τα λοιπά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμμετοχή κ.ά.). Συμπερασματικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος της Φ.Α. για το ΕΠΑ.Λ. είναι.
  2.  
   Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον.50% με άριστα 10 βαθμοί. Σύνολο.100% με άριστα 20 βαθμοί.
  3.  
   Η συμμετοχή κάθε μαθητή/ μαθήτριας στην παρουσίαση της εργασίας.
  4.  
   ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την αξιολόγηση του μαθητή/της μαθήτριας κατά τη διάρκεια του έτους ο διδάσκων/η διδάσκουσα συνεκτιμά.
  1. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,
  2. την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,
  3. τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.
  4. Οι εργασίες κατανέμονται ως εξής.Α΄ Τετράμηνο.Δημιουργία- οργάνωση Ατομικού Φακέλου (pοrtfοliο) εξέλιξης του μαθητή (ατομική εργασία).
  5. Ο Ατομικός Φάκελος Μαθητή (pοrtfοliο).δημιουργείται και οργανώνεται από τον ίδιο τον μαθητή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ενημερώνεται από τον ίδιο τον μαθητή ακολουθώντας την προσωπική του πορεία σταδιοδρομίας, φυλάσσεται και διατηρείται με ευθύνη του κατόχου του και σε αυτόν μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο όποιος θελήσει ο ίδιος ο κάτοχός του.
  6. Συνιστάται να περιλαμβάνει.Ημερολόγιο προσωπικής πορείας - εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημένων εργασιών κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ, επιτεύγματα - διακρίσεις του μαθητή, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα κτλ.
  7. Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία που συνδέουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό με την Ασφάλεια και Υγιεινή.
  8. Β΄ Τετράμηνο.Ο διδάσκων θα επιλέξει σε συνεργασία με τους μαθητές ένα από τα κάτωθι.
  5.  
   ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Για το μάθημα «Αγωγή Υγείας» θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μία για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου ανατίθεται στους μαθητές και μαθήτριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/μαθήτρια ή ομάδα μαθητών/μαθητριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων/ η διδάσκουσα και παραδίδεται πριν την λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω.
  1. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.
  2. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.
  3. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα.
  4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.
  5. Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή.
  6.  
   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ειδικά για το αμιγώς θεωρητικό μάθημα «Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας Μηχανοστασίου» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μία για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου που ανατίθεται στους μαθητές και μαθήτριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/μαθήτρια ή ομάδα μαθητών/μαθητριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων/ η διδάσκουσα και παραδίδεται πριν την λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω.
  1. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.
  2. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.
  3. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα.
  4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.
  5. Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή.
  6. Β. Αξιολόγηση μαθητών ανά τετράμηνο σε μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου όπως μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων, Θεωρητικά μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων, Εργαστηριακά Μαθήματα και Εργαστηριακό μέρος Μικτών Μαθημάτων, μαθήματα Επιλογής, μαθήματα Γενικής Παιδείας.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών/μαθητριών ελέγχεται με προφορική ή πρακτική εξέταση, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων ή την εκτέλεση έργου στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Οι προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση και η επίδοση συνεκτιμάται στον βαθμό τετραμήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν να δίδονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  2.  
   Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή/της μαθήτριας και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες.
  1. Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας.
  2. Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο.
  3. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται στα σχετικά παραδείγματα που έχουν διδαχτεί και τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
  4. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού.
  5. Ειδικά για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και διεξάγεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών/μαθητριών.
  6. Για τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως σχεδιαστικά ή εργαστηριακά και για το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων δεν προβλέπεται υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία τετραμήνου.
  3.  
   Για τα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου δύναται να πραγματοποιείται η μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδικά για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, για τα μαθήματα Επιλογής της Α΄ τάξης «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» και «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», καθώς και για τα σχεδιαστικά μαθήματα των τομέων και των ειδικοτήτων, η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως δίωρη.
  4.  
   Ως προς τη μορφή, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών/μαθητριών.
  5.  
   Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, οι εν λόγω υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες που αφορούν μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, δύνανται να πραγματοποιηθούν στο Β΄ τετράμηνο.
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 11 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 11
  1.  
   Αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών - Διαδικασίες
  1. τη συμμετοχή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία,
  2. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,
  3. τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,
  4. την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες,
  5. τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών/μαθητριών, εφόσον έχουν ανατεθεί,
  6. τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή/ μαθήτριας, όπου αυτός τηρείται.
  7. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία από τα παραπάνω αναφερθέντα, ο βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
  8. Μαθητής/μαθήτρια που δεν παραδίδει (υποχρεωτική) ατομική εργασία που του/της έχει ανατεθεί βαθμολογείται στην εργασία αυτή με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
  2.  
   Τα θέματα για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που έχουν διδαχθεί και σύμφωνες με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
  3.  
   Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία. Κάθε θέμα δύναται να έχει περισσότερα του ενός ερωτήματα. Κάθε ερώτημα δύναται να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε ερωτήματα και υποερωτήματα η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται στις επιμέρους ερωτήσεις. Κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται ο βαθμός για κάθε μία από αυτές.
  4.  
   Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής
  1. Ο βαθμός εφαρμογής στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων του μαθήματος με τη χρήση μεθόδων της σύγχρονης τεχνολογίας.
  2. Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής/η μαθήτρια έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της.
  3. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.
  4. Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/ μαθήτριας.
  5. Η αξιολόγηση της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή/της μαθήτριας από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες και της καταγραφής και διατήρησης των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου.
  5.  
   Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθήματος, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες/ διδάσκουσες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών.
  6.  
   Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές και μαθήτριες έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους οπότε και δεν υπολογίζονται στην εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
  7.  
   Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου, κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια του Σχολείου ή στους εκπαιδευτικούς που έχει ορίσει ο σύλλογος διδασκόντων, ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης των μαθητών/μαθητριών. Εάν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή/μαθήτριας, ο διδάσκων/η διδάσκουσα δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση.
  8.  
   Με ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου και των υπευθύνων που έχει ορίσει ο σύλλογος διδασκόντων, η προφορική βαθμολογία των μαθητών/μαθητριών καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα μετά από έλεγχο και αντιπαραβολή στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών /μαθητριών, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των τελικών γραπτών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος, αυτό διορθώνεται από τον Διευθυντή πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων .
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 13 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 13
  1.  
   Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β Τετραμήνου και διενεργούνται με την ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων/διδασκουσών και του Διευθυντή/της Διευθύντριας. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι γραπτές τελικές εξετάσεις είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν με τη χορήγηση των θεμάτων στους εξεταζόμενους/στις εξεταζόμενες. Ειδικά για τα μαθήματα.• «Νέα Ελληνικά» • «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» και «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», Α΄ τάξης Επιλογής • τα χαρακτηρισμένα ως σχεδιαστικά και το σχεδιαστικό μέρος των μικτών μαθημάτων, η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι ταυτόσημες.
  2.  
   Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης.
  3.  
   Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου.
  4.  
   Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από έναν/μία μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του σχολείου ένας/μία επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας ή που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα ως συνεισηγητής - συνεξεταστής /συνεισηγήτρια - συνεξετάστρια του μαθήματος.
  5.  
   Εάν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα/ την διδάσκουσα του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον/άλλη εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα ή από εκπαιδευτικό συναφούς ειδικότητας ο οποίος/οποία ορίζεται από τον Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον/την αρμόδιο/αρμόδια Διευθυντή/Διευθύντρια Δ.Ε. άλλος/άλλη εκπαιδευτικός.
  6.  
   Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές και μαθήτριες ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και αναγράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/μαθητριών.
  7.  
   Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές και μαθήτριες σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή/της Διευθύντριας και ειδική σφραγίδα για την αναγραφή των στοιχείων του μαθητή/μαθήτριας και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
  8.  
   Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών/επιτηρητριών ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό ενώπιον ενός (01) επιτηρητή/ επιτηρήτριας σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/μαθητριών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο διδάσκοντα εκπαιδευτικό για τη βαθμολόγησή τους.
  9.  
   Σε ό,τι αφορά τη φύλαξη γραπτών δοκιμίων τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/μαθητριών αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με Πράξη του Διευθυντή/της Διευθύντριας
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 14 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «.
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 19 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 19
  1.  
   Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους γραπτή εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
  2.  
   Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου
  1. Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, και ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων.
  2. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της με αρ. πρωτ.
  3. ΣΤ5/71/1986 (Β΄ 834) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  4. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.
  5. Οι μαθητές αυτοί εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου.
  6. Εάν το πρόβλημα υγείας διαρκεί και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, αυτοί οι μαθητές μπορούν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν, αφού προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.
  7. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον το πρόβλημα διαρκεί.
  8. Όσοι από αυτούς τους μαθητές εξετάστηκαν σε ορισμένα μαθήματα και στη συνέχεια για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω δεν προσήλθαν στις δύο εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, μπορούν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου να εξεταστούν και στα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν ετήσιο βαθμό επίδοσης μικρότερο από εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
  9. Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή μαθητές που βρίσκονται σε κατάσταση ναυτολόγησης
Άρθρο 11
1.  
  Το άρθρο 21 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 21
  1.  
   Επίδοση μαθητών/μαθητριών Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης υπολογίζεται ως εξής.α. Στα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται τελική εξέταση ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο τετραμήνων. β. Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται τελική εξέταση ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των τετραμήνων και της τελικής εξέτασης διά δύο. γ. Στα μικτά μαθήματα βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης των δύο μερών, θεωρητικού και εργαστηριακού, σχεδιαστικού και εργαστηριακού. δ. Στα μαθήματα με κλάδους βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του κάθε κλάδου του μαθήματος. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται με προσέγγιση δεκάτου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος στο Α΄ τετράμηνο τότε ο βαθμός αναπληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του Β΄ τετραμήνου και αντίστροφα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0). Για τους μαθητές των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Γ΄ - Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της περίπτωσης α’ της παρ. 18 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) οι οποίοι είναι επί μακράν ναυτολογημένοι και δεν έχει κατατεθεί για αυτούς βαθμολογία των διδασκομένων μαθημάτων σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτησή τους κριθεί επαρκής ο τρόπος αξιολόγησής τους ορίζεται ως εξής.Οι συγκεκριμένοι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - Ιουνίου, ή, σε περίπτωση που η ναυτολόγησή τους δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, ή τον Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του ΕΠΑ.Λ. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού και της γραπτής εξέτασης. Οι συγκεκριμένοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές .
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 22 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 22
  1.  
   του βαθμού προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.) Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής. Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή/της μαθήτριας όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», «Αγωγή Υγείας», «Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας- Μηχανοστασίου». Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου. Για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων διά του πλήθους των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου .
Άρθρο 13
1.  
  Το άρθρο 23 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 23
  1.  
   Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ – Πτυχίου ΕΠΑ.Λ . Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.
  2.  
  1. Βαθμός πτυχίου για τα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.
  2. Βαθμός πτυχίου για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται μόνο στη Γ΄ τάξη ή μόνο στη Δ΄ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
  3. Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κατά την Γ΄ και Δ΄ τάξη, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθήματος στα δύο αυτά έτη.
  4. Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.
  4.  
   Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 14
1.  
  Το άρθρο 24 του π.δ. 56/2016 μετονομάζεται ως εξής: «Προαγωγή - Απόλυση, Παραπομπή μαθητών/μαθητριών, Απόκτηση πτυχίου - Επανάληψη φοίτησης.».
2.  
  Η πρώτη παράγραφος του Κεφαλαίου Α του π.δ 56/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής: Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για 1 Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές. 2 Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των μαθητών. 3 Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών .
3.  
  Από το Κεφάλαιο Α οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 24 του π.δ 56/2016 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2 Προαγωγή και Παραπομπή μαθητών-μαθητριών Α΄ και Β΄ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. 3 Οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης προάγονται όταν ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή ανώτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 4 Αν δεν προαχθούν ούτε και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση. 5 Οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄ ή Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» «Αγωγή Υγείας» και «Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας- Μηχανοστασίου» έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως i) Στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους (σε περίπτωση ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα τμήματα της ερευνητικής εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασίας) που έχουν ορίσει οι εξετάζοντες/ουσες εκπαιδευτικοί Εναλλακτικά και εφόσον η επιλογή των θεμάτων το επιτρέπει, η εξέταση μπορεί να είναι προφορική ενώπιον επιτροπής. ii) Στο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία, το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επαναξιολόγηση Εναλλακτικά η εξέταση μπορεί να είναι προφορική ενώπιον επιτροπής. iii) Στο μάθημα «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» εξετάζονται προφορικά ενώπιον επιτροπής επιλέγοντας ένα από τα θέματα της Ζ.Δ.Δ και προχωρούν σε σύντομη προφορική παρουσίαση του θέματος ή υποβάλλουν μικρής έκτασης παραδοτέο. iν) Στο μάθημα «Αγωγή Υγείας» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους (σε περίπτωση ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα εκ νέου τμήματα της εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασίας) από θέμα που έχουν επιλέξει οι εξετάζοντες/ουσες εκπαιδευτικοί ή εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την κρίση της επιτροπής. ν) Στο μάθημα «Συστήματα ελέγχου γέφυρας - μηχανοστασίου» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους (σε περίπτωση ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα εκ νέου τμήματα της εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασίας) από θέμα που έχουν επιλέξει οι εξετάζοντες/ουσες εκπαιδευτικοί ή εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την κρίση της επιτροπής. 6 Για τους μαθητές της Α΄, Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του ιδίου έτους στα μαθήματα τα οποία έχουν κλάδους, έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 7 Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. 1 Για την προαγωγή των μαθητών και μαθητριών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. 2 Για την παραπομπή των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ ισχύουν τα προβλεπόμενα για την παραπομπή των μαθητών των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 10.Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία των πτυχιακών και απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων), ως ακολούθως .
5.  
  Η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 24 του π.δ. 56/2016 διαγράφεται.
6.  
  Οι παράγραφοι 2,3 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 24 του π.δ. 56/2016 αναριθμούνται σε 1,2.
7.  
  Προστίθεται Κεφάλαιο Γ στο τέλος του Κεφαλαίου Β του άρθρου 24 του π.δ. 56/2016 ως εξής: Γ. Περί Απόλυσης και Απόκτησης Πτυχίου – Παραπομπής μαθητών/μαθητριών των Γ΄, Δ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2017-2018. 1 Απολύονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος σε όλα τα μαθήματα είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 2 1 Αποκτούν πτυχίο στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. όταν ο Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). 2 Αποκτούν πτυχίο στη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. όταν ο Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). 1 Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών/μαθητριών της Γ΄ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 που φοίτησαν το σχολικό έτος 2016-2017 Από το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά ως εξής Ι. Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους ΙΙ Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν πτυχίο ούτε απολυτήριο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) Εάν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και τα δύο προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας Περίπτωση Β Από το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι δεν έχουν λάβει πτυχίο, μπορούν να προσέρχονται στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους με την διαδικασία που προαναφέρθηκε στην περίπτωση Ι. 2 Απόλυση & Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 που φοίτησαν το σχολικό έτος 2016-2017 Από το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά ως εξής Ι. Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους ΙΙ Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν πτυχίο ούτε απολυτήριο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) Εάν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και τα δύο προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας Περίπτωση Β Για τους μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, οι οποίοι με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, δεν λαμβάνουν πτυχίο, μπορούν να προσέρχονται στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε στην περίπτωση Ι. 3 Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ του ν. 4186 /2013 σχολικού έτους 2017-2018 Οι μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 δεν έχουν δικαίωμα επαναφοίτησης Όσον αφορά την απόλυση, απόκτηση πτυχίου και παραπομπή, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προβλεπόμενα περί Απόλυσης και Απόκτησης Πτυχίου – Παραπομπής μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 που φοίτησαν το σχολικό έτος 2016-2017 του παρόντος π.δ. 4 Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών/μαθητριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ του ν. 4386 /2016 Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, και οι μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής 1 Απολύονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος σε όλα τα μαθήματα είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 2 1 Αποκτούν πτυχίο στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. όταν ο Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). 2 Αποκτούν πτυχίο στη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. όταν ο Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). 1 Όταν δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, ως ακολούθως (i) Οι μαθητές/μαθήτριες που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). (ii) Οι μαθητές/μαθήτριες που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 2 Περίπτωση Α Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386 /2016 (Α΄83) από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, και οι μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386 /2016 (Α΄83) από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω 1 Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες Σε περίπτωση που επαναλάβουν τη φοίτηση, αν δεν έχουν πτυχίο, παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας Αν δεν έχουν απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας. 2 Εφόσον δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτηση, οι ανωτέρω μαθητές μπορούν να προσέλθουν στις επόμενες εξεταστικές περιόδους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά, οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους Σε περίπτωση που δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους Σε περίπτωση που δεν έχουν απολυτήριο ή ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας Περίπτωση Β Για τους μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, και για τους μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2016 μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του ιδίου έτους και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία η ανωτέρω παρ. δ περίπτωση Α υποπεριπτώσεις 1,2 του παρόντος π.δ. 5 Εξεταστέα Ύλη – Προφορικές Εξετάσεις – Μαθήματα με κλάδους 1 Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των ενοτήτων 1,2,3 του Κεφαλαίου Γ εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη Για τις περιπτώσεις της ενότητας 4 του Κεφαλαίου Γ΄ εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος κατά το οποίο προσέρχονται στις εξετάσεις. 2 Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των ενοτήτων 1,2,3,4 η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 3 Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 1, 2, 3, 4 οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου σε μαθήματα που έχουν κλάδους έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 6 Μαθητές Παρελθόντων Ετών Περίπτωση Α Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 καθώς και οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 του ν. 4186/2013 οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε από τα επόμενα σχολικά έτη εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά ως εξής Ι. Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους ΙΙ Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν απολυτήριο ούτε πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).Εάν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας Περίπτωση Β Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006, καθώς και οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 του ν. 4186/2013 οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου – Ιουνίου της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε σχολικό έτος εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους. 7 Εξεταστέα Ύλη – Προφορικές Εξετάσεις – Μαθήματα με κλάδους για τους μαθητές Παρελθόντων ετών i Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της ενότητας 6, εξεταστέα ύλη των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 είναι αυτή που ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους Εξεταστέα ύλη των μαθητών της Γ΄ τάξης σχολικού έτους 2015-2016 του ν. 4186/2013 είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη. ii Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της ενότητας 6 η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. iii Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της ενότητας 6 οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου σε μαθήματα που έχουν κλάδους έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Άρθρο 15
1.  
  Το άρθρο 25 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 25
  1.  
   Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - Ιουνίου ή παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου του ιδίου έτους, εξεταζόμενοι γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του ΕΠΑ.Λ. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού και της γραπτής εξέτασης.
  2.  
   Στα μαθήματα.«Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», «Αγωγή Υγείας» οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές δεν αξιολογούνται.
  3.  
   Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.
  4.  
   Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές. Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές και μαθήτριες στο μάθημα «Φυσική Αγωγή», η βαθμολογία θα διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας επιλογής .
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο14 "Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων"
1.  
  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Στο μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο» του Τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών» και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» και «Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής» η γραπτή τελική εξέταση συνίσταται στα εξής: Ι. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. Για την εξέταση στα Νέα Ελληνικά, η οποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους μαθητές/τριες δύο (2) κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:. Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:.
 1. Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.λπ.).
 2. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδάσκοντα/ της διδάσκουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.λπ.).
 3. Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.
 4. Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους
 5. Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 (4Χ15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 40 (2Χ20) μονάδες.
 6. Ειδικότερα:Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας ζητούνται:.
 7. Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
 8. Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος στην τελική εξέταση είναι τα εξής:
 9. Η ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σαράντα (40) μονάδες.
 10. Η ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.τλ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες.
 11. Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δεκαπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε (25) μονάδες.
 12. Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες.
 13. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων πέντε (5)μονάδες - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες).
 14. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.
 15. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.
 16. ΙΙΙ.
 17. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.
 18. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
 19. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
 20. μία δραστηριότητα παραγωγής λόγου, με την οποία ζητείται από τους μαθητές/τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το αρχικό κείμενο.
 21. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 250-300 λέξεις.
 22. Στην πρώτη περίπτωση (θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης), ζητείται από τους μαθητές/τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο, να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ.
 23. Στη δεύτερη περίπτωση (θέμα δημιουργικής γραφής), ζητείται είτε μετασχηματισμός του αρχικού κειμένου (είτε να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.τ.λ., είτε να τροποποιήσουν αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή του τέλους στην ιστορία, με τη δημιουργία διαλόγων, την εισαγωγή στοιχείων περιγραφής ή οπτικών, ακουστικών και άλλων εικόνων, με την απόδοση ενός παραδοσιακού ποιήματος σ’ ελεύθερο στίχο κ.ά.) είτε σύνταξη νέου κειμένου στο οποίο οι μαθητές και μαθήτριες εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους το οποίο καλούνται να γράψουν.
 24. Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.
2.  
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΙ Στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» και στο σχεδιαστικό μέρος του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ» της ειδικότητας «Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων» η γραπτή τελική εξέταση συνίσταται στα εξής: Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμών αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου, παρουσιάζεται σε μία ή περισσότερες κλίμακες, με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδάσκοντα/της διδάσκουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση στην τελική εξέταση, λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, είτε της κόλλας σχεδίασης, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:.
 1. Ερωτήματα που απαιτούν σύντομες απαντήσεις περιγραφικού τύπου, διαβαθμισμένης δυσκολίας.
 2. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδάσκοντα/της διδάσκουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.).
 3. Ελέγχουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και την κατανόησή τους.
 4. Η βαθμολογία των ερωτημάτων συγκεντρώνει το 50% της συνολικής.
 5. Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο (2) ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της.
 6. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
 7. Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερήσιου και της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:.
 8. ΆΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ.
 9. Ερώτηση κατάταξης/ταξινόμησης
 10. i.
 11. Η βαρύτητα κάθε ερωτήματος προσδιορίζεται ταυτόχρονα με τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές και μαθήτριες γραπτώς.
 12. Γ. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η τελική εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:.
 13. μία ερώτηση με πέντε (5) υποερωτήματα Σωστού - Λάθους (5Χ3=15 Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που καθεμία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (5Χ2=10 Μονάδες).
 14. Εφαρμογή των βασικών εννοιών και στοιχείων της σύνθεσης για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης σχεδιαστικής πρότασης:
 15. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
 16. Ποιότητα σχεδίασης:
 17. πέντε (5) μονάδες.
 18. Ολοκλήρωση – γενική εικόνα:
 19. πέντε (5) μονάδες.
 20. Από τους μαθητές/τις μαθήτριες ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
 21. i. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης), μονάδες 15 ii. γραμματογραφία, μονάδες 10 iii. συμβολισμοί, ενδείξεις, μονάδες 5.
 22. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
 23. Ε.1 ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα «Φυσική» και «Χημεία» όπου αυτά διδάσκονται γίνονται ως ακολούθως:
 24. Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δεκαπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε (25) μονάδες.
 25. (α)Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τις όποιες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
 26. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων πέντε (5) μονάδες - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες).
 27. Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.
 28. Β. ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η τελική εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:.
 29. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης
 30. Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται από 350 έως 450 λέξεις.
 31. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
 32. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες.
 33. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
 34. Στον κλάδο «Βιολογία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» οι μαθητές και μαθήτριες εξετάζονται σε τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, καθένα από τα οποία βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) μονάδες και έχουν τον ακόλουθο σκοπό, περιεχόμενο και μορφή:
 35. Θέμα Α:
 36. Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας ανάκλησης γνώσεων και του βαθμού κατανόησης βιολογικών φαινομένων, δομών και διαδικασιών σε ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό τμήμα της διδακτέας ύλης.
 37. Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους, αντιστοίχισης, διαζευκτικής απάντησης, συμπλήρωσης κενού κ.ά.
 38. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.
 39. Θέμα Β:
 40. Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να ανακαλεί γνώσεις και να παρουσιάζει βιολογικές έννοιες, δομές και διαδικασίες με σαφήνεια και πληρότητα.
 41. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα τα οποία δύνανται να περιέχουν ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου (π.χ. ερωτήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού κ.ά.).
 42. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα.
 43. Θέμα Γ:
 44. Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες για την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε εικόνες, γραφήματα και κείμενα και την εξαγωγή συμπερασμάτων διατυπωμένων με πληρότητα και σαφήνεια.
 45. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
 46. Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνει μια απεικόνιση (εικόνα, γραφική παράσταση κ.λπ.) και επεξηγηματικό κείμενο που αναφέρεται σε μια βιολογική δομή ή σε ένα βιολογικό φαινόμενο.
 47. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα.
 48. Θέμα Δ:
 49. Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από ποικίλες περιοχές της διδακτέας ύλης για τη διερεύνηση και ερμηνεία καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή και για τη λύση ασκήσεων εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία.
 50. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
 51. ΣΤ.
 52. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Τα θέματα στις γραπτές εξετάσεις στα Θρησκευτικά είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους:
 53. Ι. Το πλαίσιο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τη μεθοδολογία της θρησκευτικής εκπαίδευσης με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου.
 54. ΙΙ.
 55. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τις θεματικές ενότητες κάθε τάξης.
 56. ΙΙΙ.
 57. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας, όπως προβλέπονται με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.
 58. ΙV.
 59. Τη μέθοδο διδασκαλίας (βιωματική ή διερευνητική) και την αντίστοιχη θεματολογία των δραστηριοτήτων για κάθε στάδιό της. V.
 60. Το περιεχόμενο και τους τρόπους αξιολόγησης, όπως αναλύονται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου. VΙ. Τον τυπικό τρόπο προσδιορισμού των θεμάτων ή ερωτήσεων αξιολόγησης στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, όπως ορίζεται από το παρόν π.δ. VΙΙ.
 61. Την εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 62. Προδιαγραφές για τη διαμόρφωση των θεμάτων Τα θέματα είναι ανάγκη να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια. να αποφεύγονται οι γενικόλογες διατυπώσεις, ο μακροπερίοδος και σύνθετος λόγος, η επανάληψη λέξεων, αδόκιμων εκφράσεων και λέξεων, των οποίων τη σημασία μπορεί να αγνοούν οι μαθητές/μαθήτριες.
 63. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να χρησιμοποιείται όχι ακαδημαϊκή ή δύσκολη θεολογική ορολογία, αλλά λεξιλόγιο συμβατό με το επίπεδο των μαθητών και με την ορολογία του Προγράμματος Σπουδών.
 64. Ο σαφής και απλός τρόπος διατύπωσης διευκολύνει την ταχεία κατανόηση του θέματος, καθορίζει με ακρίβεια τα ζητούμενα και κατ’ επέκταση λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις.
 65. Σε κάθε θέμα αναγράφονται οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτό, όπως ορίζεται από το παρόν π.δ. Οι απαντήσεις αξιολογούνται με βάση τη διδαχθείσα ύλη σύμφωνα με τα περιεχόμενα του νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου και σύμφωνα με τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια.
 66. Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» μπορεί να περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων.
 67. Α΄ Ομάδα Στην πρώτη ομάδα ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων μπορεί να είναι:.
 68. Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
 69. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μια άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσης του.
 70. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
 71. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
 72. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες.
 73. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
 74. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που απαιτούν τον συνδυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου και ανοικτής περιορισμένης απάντησης.
 75. Θέμα Α1 Το Θέμα Α1 περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5?5=25).
 76. Όλα τα θέματα είναι κλειστού τύπου και η αξιολόγησή τους είναι αντικειμενική.
 77. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του τύπου πολλαπλής επιλογής, ορθής ταξινόμησης/κατάταξης στοιχείων, αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενού, του τύπου διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό - λάθος».
 78. Θέμα Α2 Το Θέμα Α2 περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 79. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.
 80. Β΄ Ομάδα Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών.
 81. Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών και μαθητριών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και συνακόλουθα να είναι σε θέση να εκφράζουν κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.
 82. Θέμα Β1 Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 83. Θέμα Β2 Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 84. Στις ερωτήσεις και των δύο ομάδων μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. προσιτό κείμενο σε μετάφραση, εικονογραφικά θέματα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω.
 85. Στη δεύτερη ομάδα, οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέτουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.
 86. Σημειωτέον ότι οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους είκοσι (20) στίχους η καθεμία.
 87. Η υπέρβαση του ενδεικτικού αυτού ορίου δεν συνεπάγεται αρνητική βαθμολόγηση.
 88. Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Η γραπτή εξέταση στα μαθήματα «Πληροφορική», «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα.
 89. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.
 90. Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 91. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
 92. Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.
 93. Η. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ -ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:
 94. Θέμα 1.
 95. Κατανόηση γραπτού λόγου Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 180-350 λέξεων για τα Αγγλικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).
 96. Θέμα 2α. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα.
 97. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).
 98. Θέμα 2β. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα.
 99. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
 100. Θέμα 3.
 101. Παραγωγή γραπτού λόγου Οι μαθητές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).
 102. Θ. ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) Τα θέματα στη τελική εξέταση, ορίζονται ως εξής:
 103. Θέμα 1.
 104. Κατανόηση γραπτού λόγου Δίδεται στους μαθητές και μαθήτριες διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).
 105. Θέμα 2α. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα.
 106. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).
 107. Θέμα 2β. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα.
 108. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
 109. Θέμα 3.
 110. Παραγωγή γραπτού λόγου Οι μαθητές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 80-100 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).
3.  
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιλαμβάνονται:. Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα» στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κτλ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Για την αξιολόγηση στην τελική εξέταση, λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία θέματα, στα οποία καλούνται:.
 1. Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου
 2. Να απαντήσουν σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται:
 3. i) Η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κτλ.). ii) Η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κτλ.). iii) Τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κτλ.). iν) Η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.
 4. Να συντάξουν ένα κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο.
 5. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.
 6. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήματα που δύναται να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.
 7. Η δεύτερη κατηγορία δύναται να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα.
 8. Σε περίπτωση που λόγω της φύσης του μαθήματος δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε ερωτήματα που θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης.
 9. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη.
 10. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.
 11. Τα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων καθώς και το «Πρόγραμμα Εργαστηριακού μαθήματος» του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος.
 12. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.
 13. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα.
 14. Αν επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
 15. Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή, το διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.
 16. Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών.
 17. Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.
 18. βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).
 19. Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.
4.  
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών» και της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης» η εξέταση θα έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση εκ του φυσικού. Η βαθμολόγηση γίνεται με 25% για κάθε ένα κριτήριο. Για την αξιολόγηση στην τελική εξέταση, λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία. Πρώτη 10ετία του Μεσοπολέμου, Νεότερη Ποίηση, Πεζογραφία: Η πεζογραφία του Μεσοπολέμου). Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, που μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ερωτήσεις το καθένα. Δύο (2) θέματα αναφέρονται στο αδίδακτο κείμενο και δύο (2) αναφέρονται στο διδαγμένο κείμενο. Τα θέματα αφορούν ως προς το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο:.
 1. Την αποτύπωση των αντικειμένων και
 2. Την αποτύπωση της σχέσης τους με τον περιβάλλοντα χώρο.
 3. Η αξιολόγηση θα αφορά τα κάτωθι κριτήρια:.
 4. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις των θεμάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
 5. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος, (30 μονάδες)
 6. Βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες) Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις
5.  
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» των ειδικοτήτων «Γραφικών Τεχνών», «Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων» και «Αργυροχρυσοχοΐας» ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος και η βαθμολόγηση του στην τελική εξέταση είναι ίδιος με το μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο Το αδίδακτο κείμενο εντάσσεται γραμματολογικά στη Μεταπολεμική και σύγχρονη Λογοτεχνία. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, που μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ερωτήσεις το καθένα. Δύο (2) θέματα αναφέρονται στο αδίδακτο κείμενο και δύο (2) στο διδαγμένο κείμενο. Ως προς το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο τα θέματα αφορούν:.
 1. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):.
 2. η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.), (30 μονάδες),.
 3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε θέμα.
 4. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις των θεμάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
 5. Β. ΙΣΤΟΡΙΑ Οι μαθητές αξιολογούνται στο μάθημα «Ιστορία» με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:.
 6. η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (25 μονάδες),.
 7. η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, (10 μονάδες).».
6.  
  ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Στο μάθημα «Σχέδιο Κοσμηματοποιίας» της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας», η γραπτή τελική εξέταση έχει ως αντικείμενο: Τη σχεδίαση της κάτοψης ενός σετ γυναικείων ή αντρικών κοσμημάτων αποτελούμενων από βραχιόλι σπαστό με κούμπωμα κουτάκι και ζεύγος σκουλαρικιών αντικριστών (δεξί και αριστερό) κρεμαστά ή καθιστά με κλιπ και καρφί. από γυναικείο δακτυλίδι και περιδέραιο με μειούμενο πάχος σπαστό με κούμπωμα κουτάκι. από ζεύγος μανικετόκουμπα και δακτυλίδι σεβαλιέ ή «στιμπίδα» γραβάτας ή καρφίτσα πέτου με συγκεκριμένο θέμα και εμπνευσμένα από ιστορικές περιόδους με μείξη τεχνικών αργυροχρυσοχοΐας π.χ. συρματερή, σφυρήλατη, κοκκίδωση, διάτρητη κ.τ.λ. και ποικιλία υλικών μέταλλα (λευκά, κίτρινα), πέτρες, σμάλτο, ξύλο πλεξιγκλάς κ.λπ. σε κλίμακα 1:1. Τη σχεδίαση μιας τουλάχιστον ακόμα όψης (π.χ. πλάγια ή πίσω), όπου χρειάζεται για να φανούν οι λεπτομέρειες, τα πάχη των μετάλλων και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τη σχεδίαση σε κλίμακα 2:1 όπου χρειάζεται σε αρθρώσεις, κουμπώματα κοσμημάτων κ.λπ. Την χρωματική απόδοση με υποτιθέμενο φωτισμό τέτοιο ώστε να αναδεικνύει τη φύση των υλικών και την τεχνοτροπία της κατασκευής. Την αναγραφή κλίμακας. Την αναγραφή διαστάσεων. Την αναγραφή διευκρινιστικών λεπτομερειών όπου χρειάζεται για τα υλικά και τις τεχνικές.
7.  
  ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Στο σχεδιαστικό μέρος του μαθήματος «Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης» της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» η γραπτή τελική εξέταση συνίσταται ως εξής:
 • Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 43 του ν.4186/ 2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, 2, 3 περ. α και υποπ. αα του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».
 • Την υπ΄ αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
 • Τις με αριθ. 46/24-11-2016, 52/22-12-2016 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 • Την υπ΄ αριθ. Φ.1/Α/516/71446/Β1/02-05-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τη με αριθμό 79/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2016/201408/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/201408_Υ1 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/ΣΤ5/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/ΣΤ5_71 1986
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 2011/3966 2011
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). 2016/56 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης. 2017/4473 2017