GENERAL DATA

TYPE

Presidential Decree

REF.NUMBER

2017/81

 DATES

PUBLISHED

2017-08-04

IN-FORCE

2017-08-04

SIGNATURE

2017-07-27

 SIGNERS

 MINISTRIES

 LABELS

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Enacted Version
 Export XML
 Export PDF
 Export RDF
 Export JSON

Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, οι θέσεις των οποίων συνιστώνται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και ο τρόπος άσκησης αυτών.
Article 2 "Πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων"
1.  
  Οι αρμοδιότητες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, όπως αυτές καθορίζονται στα επόμενα άρθρα, ασκούνται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και οδηγιών που παρέχονται σε αυτούς από τον προϊστάμενό τους Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής του οικείου Υπουργείου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της
Article 3 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Γραμματέων"
1.  
  Οι Διοικητικοί Γραμματείς τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών του Υπουργείου των οποίων προΐστανται και οι αρμοδιότητές τους συνίστανται ιδίως στα εξής: α. Η επικουρία του Υπουργού ή και του Υφυπουργού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου και προσδιορισμού των στρατηγικών του στόχων. β. Ο συντονισμός των οργανικών μονάδων του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται, προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου και υλοποίησης των πολιτικών του. γ. Η διασφάλιση συντονισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται, κατά τη διαχείριση κρίσεων. δ. Η εκτέλεση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου, όπως αυτές καθορίζονται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. ε. Η καθοδήγηση των προϊσταμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται, κατά τη διαδικασία περαιτέρω εξειδίκευσης των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τον Υπουργό ή και τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, και η παρακολούθηση υλοποίησης αυτών. στ. Η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. ζ. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται. η. Η προσυπογραφή όλων των εγγράφων που υπογράφονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. θ. Η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης προς τον Υπουργό ή και τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, για την πορεία υλοποίησης των πολιτικών και στρατηγικών στόχων των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται. ι. Η αξιολόγηση του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. ια. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε αυτούς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται: - Η έκδοση εγκυκλίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. - Η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται. - Η εκπροσώπηση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται, σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. ιβ. Κάθε άλλη εκ του νόμου απονεμόμενη σε αυτούς αρμοδιότητα.
Article 4 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων"
1.  
  Οι Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών που υπάγονται στον οικείο Αναπληρωτή Υπουργό και ασκούν κατ’ ανάλογη εφαρμογή τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 του παρόντος
Article 5 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τομεακών Γραμματέων"
1.  
  Οι Τομεακοί Γραμματείς τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των Γενικών Γραμματειών του άρθρου 51 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) και των Γενικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους συνίστανται ιδίως στα εξής: α. Η επικουρία του Υπουργού ή και του Υφυπουργού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των δημόσιων πολιτικών της Γενικής Γραμματείας και προσδιορισμού των στρατηγικών της στόχων. β. Ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των στρατηγικών της στόχων και υλοποίησης των σχεδιαζόμενων πολιτικών. γ. Η διασφάλιση συντονισμού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας κατά τη διαχείριση κρίσεων. δ. Η εκτέλεση και εφαρμογή των πολιτικών της Γενικής Γραμματείας, όπως αυτές καθορίζονται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. ε. Η καθοδήγηση των προϊσταμένων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας κατά τη διαδικασία περαιτέρω εξειδίκευσης των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τον Υπουργό και η παρακολούθηση υλοποίησης αυτών. στ. Η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. ζ. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας. η. Η προσυπογραφή όλων των εγγράφων που υπογράφονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. θ. Η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης προς τον Υπουργό ή και τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, για την πορεία υλοποίησης των πολιτικών και στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας. ι. Η αξιολόγηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. ια. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε αυτούς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται: - Η έκδοση εγκυκλίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. - Η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται. - Η εκπροσώπηση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οποίων προΐστανται, σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. ιβ. Κάθε άλλη εκ του νόμου απονεμόμενη σε αυτούς αρμοδιότητα.
Article 6 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ειδικών"
1.  
  Τομεακών Γραμματέων Οι Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των ενιαίων διοικητικών τομέων του άρθρου 53 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) και των Ειδικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις και στο πλαίσιο αυτό ασκούν κατ’ ανάλογη εφαρμογή τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 του παρόντος.
Article 7 "Τρόπος και μέσα άσκησης των αρμοδιοτήτων"
1.  
  Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος, οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς Υπουργείων, καθώς και οι Τομεακοί και οι Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς ιδίως: - υποβάλλουν υπηρεσιακά σημειώματα στον οικείο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, - συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, των οποίων προΐστανται, - υπογράφουν ή προσυπογράφουν, ανάλογα με το είδος της αρμοδιότητας, τα έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, - παρέχουν εγγράφως ή προφορικώς τις απαραίτητες οδηγίες προς τις υπηρεσίες των οποίων προΐστανται, - συγκαλούν σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών για τον συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών και των στρατηγικών στόχων, - συνεργάζονται με τους καθ’ ύλην συναρμόδιους φορείς
Article 8 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς, καθώς και οι Τομεακοί και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς, σε περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1Α του άρθρου 13 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, οι θητείες τους συμπέσουν χρονικά με τις θητείες των υπηρετούντων Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, προϊσταμένων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, κατά το διάστημα αυτό ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα. Κατά το ίδιο διάστημα και μέχρι την παύση τους οι υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, προϊστάμενοι Γενικών και Ειδικών Γραμματειών είναι αρμόδιοι για την εξασφάλιση του πολιτικού συντονισμού και την αποτελεσματική υιοθέτηση της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της, την προσυπογραφή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται από τον Υπουργό και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού και την εκπροσώπηση σε διυπουργικά όργανα και επιτροπές.
2.  
  Με το διορισμό για πρώτη φορά των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων παύει αντίστοιχα η ισχύς των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) κατά το μέρος που προβλέπουν μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στους υπηρετούντες κατά το χρόνο αυτό Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, προϊστάμενους Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Article 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια ? αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), γ. του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113), δ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. Δ105/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Title Ref.Number Date
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού. 2015/69 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Title Ref.Number Date
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2018/18 2018