ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/89

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά οκτώ (8) θέσεων προσωπικού αρχών-εξωτερικής υπηρεσίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφορά θέσεων μεταξύ Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τροποποιείται η σύνθεση του προσωπικού των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) «Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών» (Πίνακας Α΄ και Πίνακας Β΄ ) με μεταφορά οργανικών θέσεων ως εξής: Α. Κλάδος Πτυχιούχων Διοικητικών (πρώην κλάδος Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, άρθρο 95 ν. 2594/1998, μετέπειτα κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, άρθρο 118 του ν. 3566/2007, μετονομασθείς σε κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, άρθρο 41, παρ. 1.4, εδ. γ΄ του ν. 3712/2008): α) Τρεις (3) θέσεις από την Πρεσβεία Βελιγραδίου στην Πρεσβεία Πεκίνου, β) Δύο (2) θέσεις από την Πρεσβεία Βουκουρεστίου στην Πρεσβεία Σιγκαπούρης, γ) Μία (1) θέση από την Πρεσβεία Οττάβας στην Πρεσβεία Σεούλ, δ) Μία (1) θέση από την Πρεσβεία Σόφιας στο Γενικό Προξενείο Γκουανγκζού. Β. Κλάδος Διπλωματικών: α) Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ από την Πρεσβεία Μαδρίτης στην Πρεσβεία Αμπούτζας.
Άρθρο 2 "Τροποποιείται το άρθρο 2 του π.δ. 194/1998 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 49/2002 (Α΄ 47), το π.δ. 102/2003 (Α΄ 96), π.δ. 310/2003 (Α΄ 263), το π.δ. 59/2005 (Α΄ 89), το ν.3451/2006 (Α΄ 69), το π.δ. 29/2007 (Α΄ 28), το π.δ. 81/2008 (Α΄ 121) κ [...]"
10.  
  Πρεσβεία Αμπούτζας: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Τρεις Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΔύο Κλητήρες ΟδηγόςΦύλακας - θυρωρός Οικιακός Βοηθός Μάγειρος».«.
14.  
  Πρεσβεία Βελιγραδίου: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Τρεις Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Επτά Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΤέσσερις Κλητήρες ΟδηγόςΔύο Φύλακες-θυρωροί Οικιακός Βοηθός ΜάγειροςΚηπουρός».«.
21.  
  Πρεσβεία Βουκουρεστίου: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Τρεις Γραμματείς Πρεσβείας Α΄; Β΄ ή Γ΄ Πέντε Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Δύο Ιδιαίτεροι Γραμματείς ΜεταφραστήςΤηλεφωνητής Τρεις Κλητήρες ΟδηγόςΦύλακας-θυρωρός Οικιακός Βοηθός Μάγειρος».«.
44.  
  Πρεσβεία Μαδρίτης: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Πέντε Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΤηλεφωνητής Δύο Κλητήρες ΟδηγόςΔύο Φύλακες-θυρωροί Οικιακός Βοηθός Μάγειρος».«.
57.  
  Γενικό Προξενείο Γκουανγκζού: Γενικός Πρόξενος-Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ ή Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Τρεις υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΚλητήρας ΟδηγόςΦύλακας – θυρωρός Οικιακός Βοηθός»
60.  
  Πρεσβεία Οττάβας: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Έξι Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας Δύο Κλητήρες ΟδηγόςΦύλακας-θυρωρός Οικιακός Βοηθός Μάγειρος».«.
64.  
  Πρεσβεία Πεκίνου: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Δύο Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Εννέα Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΔύο Κλητήρες ΟδηγόςΦύλακας-θυρωρός Οικιακός Βοηθός Μάγειρος».«.
72.  
  Πρεσβεία Σεούλ: ΠρέσβηςΓραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Τρεις Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΔύο Κλητήρες ΟδηγόςΦύλακας-θυρωρός Οικιακός Βοηθός Μάγειρος».«.
74.  
  Πρεσβεία Σόφιας: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Τρεις Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Έξι Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΤρεις Κλητήρες Δύο Οδηγοί Τρεις Φύλακες-θυρωροί Οικιακός Βοηθός ΜάγειροςΚηπουρός».«.
99.  
  Πρεσβεία Σιγκαπούρης: ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Τρεις Υπάλληλοι του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΚλητήρας Οδηγός»
 1. Αναδιαμορφώνονται οι ακόλουθες παράγραφοι του πίνακα Β΄, σημείο Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ:«.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Της παραγράφου 4 του άρθρου 41 και της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Την Α.Π.Φ. 35765/13.07.2017 εισήγηση της ΣΤ΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού: α) ετήσια δαπάνη για μισθοδοσία προσωπικού ύψους 85.308,65 ευρώ (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0284) και β) δαπάνη για έξοδα μετακίνησης του προσωπικού ύψους 56.048,45 ευρώ (φορέας 09-120, ΚΑΕ 0723 και 0719) κατά το τρέχον έτος 2017 και δαπάνη για μισθοδοσία προσωπικού ύψους 204.740,76 ευρώ περίπου για το έτος 2018 και επόμενα, δαπάνες που στο σύνολό τους βρίσκονται εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Την 133/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 2016/80 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο. 2018/34 2018