ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/22

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διορίζουμε τους: 1) Ιωάννη Δραγασάκη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, στη θέση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2) Δημήτριο Βίτσα του Αθανασίου στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. 3) Φώτιο - Φανούριο Κουβέλη του Ευαγγέλου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 4) Μερόπη Τζούφη του Στεφάνου στη θέση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 5) Αθανάσιο Ηλιόπουλο του Κωνσταντίνου στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6) Κωνσταντίνο Στρατή του Νικολάου στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσiευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 του Συντάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-02-28 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/37
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp. 2018/48 2018
Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 2018/50 2018
Εφαρμογή της απόφασης 2266(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2018/68 2018
Εφαρμογή της απόφασης 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2018/69 2018