ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λιτοχώρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, στην πόλη του Λιτοχώρου, της Δημοτικής Κοινότητας Λιτοχώρου, της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου- Ολύμπου, του Νομού Πιερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λιτοχώρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, στην πόλη του Λιτοχώρου, της Δημοτικής Κοινότητας Λιτοχώρου, της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου - Ολύμπου, του Νομού Πιερίας
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄1/1980) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλη­σίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΚΖ΄/8-6-2017 Συνεδρία της 160ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος (πράξη 41/9-5-2017).
 • Τη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιτοχώρου (πράξη 2/19-4-2017).
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (πρακτικό 4/27-3-2017 τακτικής συνεδρίασης - αριθ. απόφασης 49/2017 και πρακτικό 15/13-11-2015 τακτικής συνεδρίασης- αριθ. απόφασης 259/2015).
 • Την αριθ. πρωτ.: Φ1/Α/898/122560/Β1/18-7-2017 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λιτοχώρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, που βρίσκεται στην πόλη του Λιτοχώρου του Νομού Πιερίας, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 3/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία