ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Παντανάσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, που βρίσκεται στη περιοχή Πανάσσαρη Γραβιάς, της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, του Νομού Φωκίδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Παναγίας Παντανάσσης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, που βρίσκεται στην περιοχή Πανάσσαρη Γραβιάς, της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, του Νομού Φωκίδος
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθμ. 23/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 • Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΩΚ/370528/242391/ 4418/15-9-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος.
 • Την αριθμ. Φ1/Α/1361/203023/Β1/22-11-2017 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Παντάνασσας, στην περιοχή Πανάσσαρη Γραβιάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51, παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» ( Α’ 223) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α’ του αριθμ. 39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α’ 103).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ( άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005, Α’ 98).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος (απόφ. αριθ. 5/ 1-3-2016).
 • Την αριθμ. 4/17-5-2017 πράξη του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Παρνασσίδος περί δωρεάς του Μετοχίου της, «Παναγία Παντάνασσα - Πανάσσαρη» Γραβιάς.
 • Την αριθμ. 12.632/25-5-2017 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς του Μετοχίου «Παναγία Παντάνασσα - Πανάσσαρη» Γραβιάς, της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Παρνασσίδος.
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΚΖ’/ 8-6-2017 Συνεδρία της 160ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Την αριθμ. 451/24-8-2017 Βεβαίωση του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.
 • Την αριθμ. 5265/13-11-2017 βεβαίωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία