ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-05-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-05-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)"
1.  
  Το εδάφιο αα’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: αα. παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής σχετικής έγκλησης, μήνυσης ή καταγγελίας στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη διάπραξη, στην προπαρασκευή ή στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη, αδικημάτων ή στην εκδήλωση πράξεων ή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της αναπηρίας και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, .
2.  
  Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τμήμα Ασφάλειας Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας,
3.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 7/2017 η λέξη «Γλυφάδας» αντικαθίσταται ως εξής: Ελληνικού - Αργυρούπολης
4.  
  Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 ο Αστυνομικός Σταθμός Μεθάνων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μεθάνων του δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας.
5.  
  Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας,
6.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του π.δ. 7/2017 η μόνη περίπτωση αριθμείται σε α’ και προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
 1. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. λειτουργεί Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α’ του άρθρου 18 .
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής εδρεύει στο δήμο Καισαριανής και συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες..
8.  
  Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 2ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής.
9.  
  Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 3ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής.
10.  
  Η περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα Τμήματα Αλλοδαπών των υποπεριπτώσεων αα’ έως και στστ’ της προηγούμενης περίπτωσης εδρεύουν στους δήμους Μοσχάτου - Ταύρου, Πειραιώς, Περιστερίου, Αμαρουσίου, Ελληνικού - Αργυρούπολης και Λαυρεωτικής, αντίστοιχα και διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία
11.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ιδ’ έως και ιστ’, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Κλείτορος (Κλειτορίας) του δήμου Καλαβρύτων, η δημοτική ενότητα Ακράτας του δήμου Αιγιαλείας και η δημοτική κοινότητα Αγίου Βασιλείου της δημοτικής ενότητας Ρίου του δήμου Πατρέων, αντίστοιχα.
12.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις στ’ και ζ’ και προστίθεται η περίπτωση η’ ως εξής: 1 Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας, 2 Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού και 3 Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου - Ιωαννίνων.
13.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ζ’ και η’, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Αιτωλικού του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και ο Α/Κ Μεσολογγίου, αντίστοιχα.
14.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις ι’ και ια’ και προστίθεται η περίπτωση ιβ’ ως εξής: 1 Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας, 2 Αστυνομικό Τμήμα Εμπέσου και 3 Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου - Ιωαννίνων.
15.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του π.δ. 7/2017 καταργείται.
16.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων θ’, ι’, ια’ και ιβ’ των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Παρακαμπυλίων του δήμου Αγρινίου, η δημοτική ενότητα Μεδεώνος του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, η δημοτική ενότητα Ινάχου του δήμου Αμφιλοχίας και οι εγκαταστάσεις Σ.Ε.Α. Αμφιλοχίας, αντίστοιχα.
17.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης, οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ερεικούσσης και Οθωνών, οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Ερεικούσσης και Οθωνών του δήμου Κέρκυρας και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.
18.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες..
19.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του π.δ. 7/2017 διαγράφεται η λέξη: «Βορείου».
20.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 84 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης δ’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική κοινότητα Ελεούσας της δημοτικής ενότητας Πασσαρώνος του δήμου Ζίτσας, της περίπτωσης ιδ’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Μαστοροχωρίων του δήμου Κόνιτσας, της περίπτωσης ιε’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου του δήμου Πωγωνίου, των περιπτώσεων ιστ’ και ιζ’, των οποίων ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Δελβινακίου του δήμου Πωγωνίου και των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι χώροι των εγκαταστάσεων των σημείων εισόδου - εξόδου Μέρτζανης και Κακαβιάς, αντίστοιχα.
21.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ’ και ε’ και προστίθεται η περίπτωση στ’ ως εξής: 1 Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη, 2 Αστυνομικό Τμήμα Κεντρικών Τζουμέρκων και 3 Γ’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου - Ιωαννίνων.
22.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 85 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης στ’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η τοπική κοινότητα Καμπής της δημοτικής ενότητας Ξηροβουνίου του δήμου Αρταίων.
23.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 89 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις στ’ και ζ’ και προστίθεται η περίπτωση η’ ως εξής: 1 Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά, 2 Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου και 3 Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.
24.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης η’, της οποίας ως έδρα ορίζονται οι εγκαταστάσεις Σ.Ε.Α. Σοφάδων.
25.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Καμένων Βούρλων, Ιτέας, Α’ Πατρών, Μεσολογγίου, Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Λουτρακίου, Σπάρτης, Μολάων, Γυθείου, Καλαμάτας, Πύλου - Νέστορος, Μυκόνου, Θήρας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θάσου, Βέροιας, Κατερίνης, Πολυγύρου, Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Καλαμπάκας, επιπλέον των Γραφείων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 λειτουργεί και Γραφείο Τουρισμού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης α’ του άρθρου 101.
26.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 διαγράφεται η λέξη: «Κω,».
27.  
  Στο άρθρο 98 του π.δ. 7/2017 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Α’, Β’ και Γ’) και Καρδίτσας εφαρμόζονται, αναλόγως, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 27 και στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 108
28.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του π.δ. 7/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αερολιμένων ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4249/2014, μεταξύ των οποίων τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 73), καθώς και των άρθρων 15 παρ. 7 και 30 παρ. 5 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160).
 • Την αριθμ. 9/2018 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. α’ και β’ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).
 • Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
 • Την αριθμ. 8000/1/2018/6-α’ από 02.02.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» ύψους 87.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2018 και 68.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2019 και για καθένα από τα επόμενα έτη (ΚΑΕ: 0823, 0824, 0831, 0832, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1329, 1511, 1512, 1699, 1723, 1725 και 1729). Οι προκαλούμενες δαπάνες του έτους 2018 θα καλυφθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», ενώ οι προκαλούμενες δαπάνες έτους 2019 και εντεύθεν θα καλύπτονται από τις κατ’ έτος εγκριθησόμενες πιστώσεις των αντίστοιχων Π/Υ εξόδων του ως άνω Ε.Φ. Οι προκαλούμενες δαπάνες στοιχούν προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το ν. 4472/2017 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2017/4472 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/4472 2017
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 2014/4281 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ετικέτα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΔΗΜΟΣ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ -
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Ο Α/Κ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ