ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/63

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-07-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κυρώνονται οι τροποποιήσεις του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (Α΄118). Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι αξιωματικοί των Ταγμάτων Σπουδαστών καθορίζονται από τον αντίστοιχο πίνακα οργάνωσης και υλικού και είναι 1 Οι Διοικητές Ταγμάτων Σπουδαστών οποιουδήποτε Όπλου. 2 Οι Διοικητές Λόχων Σπουδαστών οποιουδήποτε Όπλου, 3 Οι Διμοιρίτες Σπουδαστών όλων των Όπλων - Σωμάτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τις Διμοιρίες Σπουδαστών διοικούν υπολοχαγοί και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανάγκες, ανθυπολοχαγοί (οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος) ή ανθυπασπιστές (προερχόμενοι από ΣΜΥ, οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος).
Άρθρο 3 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ.2579/1953 «Περί Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (Α΄ 251).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε και του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο Ι’ του ν.2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄35).
 • Την Υ10/9.3.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φανούριο Κουβέλη» (Β΄854).
 • Τη με αριθμ. 158/Σ.15η/28 Αυγ. 2017 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 264/10.11.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμ. 256/2017 και 66/2018 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2018/Υ10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2018/Υ10 2018
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2579 1953
Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς. 2008/76 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία