ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/80

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών"
1.  
  Αεροπορικού Υλικού Στο Στρατό Ξηράς, συγκροτείται και λειτουργεί Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού (ΣΕΤΑΥ)
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η ΣΕΤΑΥ έχει ως αποστολή:
 1. Την παροχή εκπαίδευσης, στην περίοδο της ειρήνης, στο προσωπικό του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού, στη συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων.
 2. Ειδικότερα, στη Σχολή παρέχεται:.
  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους αξιωματικούς του Σώματος του Τεχνικού και στο τεχνικό προσωπικό του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού, με σκοπό την απόδοση σε αυτούς τεχνικών ειδικοτήτων συντήρησης μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αεροπορικού υλικού
  • Εκπαίδευση εξειδίκευσης στους αξιωματικούς του Σώματος του Τεχνικού και στο τεχνικό προσωπικό του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού αντίστοιχης ειδικότητας, στη συντήρηση συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών και ελικοπτέρων ή επί μέρους συγκροτημάτων - συστημάτων αυτών (ιδίως μηχανικών δυναμικών - δομικών συγκροτημάτων, κινητήρων, ηλεκτρικών, οπλικών και ηλεκτρονικών συστημάτων)
  • Εκπαίδευση στους οπλίτες θητείας, με σκοπό την απόδοση σε αυτούς ειδικοτήτων συντήρησης αεροπορικού υλικού
 3. Την ενημέρωση των αξιωματικών του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού επί του συστήματος συντήρησης καθώς και επί των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας συντήρησης αεροπορικού υλικού
 4. Τη διοργάνωση σεμιναρίων - ημερίδων με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση τεχνικής συνείδησης καθώς και την ανάδειξη της σημασίας και των ιδιαιτεροτήτων της τεχνικής υποστήριξης αεροπορικού υλικού
 5. Την ανάπτυξη σχέσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδίως με σχολές συναφούς γνωστικού αντικειμένου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αεροναυπηγικής - συντήρησης αεροσκαφών), με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθόδων και μέσων διδασκαλίας
 6. Τη σύνταξη μελετών επί θεμάτων συντήρησης αεροπορικών μέσων με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης
 7. Τη σύνταξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων επί της συντήρησης αεροπορικού υλικού
2.  
  Σε καιρό πολέμου η λειτουργία της Σχολής αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 3 "Κατηγορία - Αυτοτέλεια"
1.  
  Η ΣΕΤΑΥ ανήκει στην κατηγορία των Σχολών Ειδικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς, όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.1394/1983.
2.  
  Η Σχολή είναι επιπέδου Μονάδας και είναι διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη
Άρθρο 4 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του ν.1394/1983, που διέπουν τις Σχολές Ειδικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς ή παρέχουν εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, εφαρμόζονται και για την ΣΕΤΑΥ.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1394/1983 «Εκπαίδευση των Στελεχών του Στρατού Ξηράς» (Α΄ 125). β) Της περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄35).
 • Την υπ’ αριθμ. 75/Σ.6η/26 Μαρ 2018 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.454/15 Ιαν 18/Εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΣ.
 • Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρίθμ. 46/2018 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αρίθμ. 112/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-08-21 Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/150
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1394 1983
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία