ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/89

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 215/2002 «Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κοτρώνι Μαραθώνος» (Α’ 203).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 2 του π.δ. 215/2002 (Α 203) καταργείται.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 του α.ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (Α΄ 546). β. Της περίπτ. Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2292/ 1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
  • Την υπ αριθμ. 132/12-12-2016 34η συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.
  • Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 49/2018 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. Δ55/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κοτρώνι Μαραθώνος. 2002/215 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία