ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Πληθυσμός: 143221
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2010/131 2010
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017