ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Πληθυσμός: 52463
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 2010/137 2010
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Νέας Μονής Χίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Καρυών, της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρει[...]" 2014/128 2014
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017