ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληθυσμός: 290443
Ανήκει σε: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Ε/616/1.2.1973 Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας, «Παραχώρησις κοινοχρήστου εκτάσεως εις ΤΕΘΑ των αγροκτημάτων Αργούς Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς» και παραχώρηση δωρεάν κατά πλήρη κυριότητ[...]" 2005/13_9-5-2005 2005
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. 2017/4469 2017
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας. 1994/306 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ). 1997/10 1997
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2002/68 2002
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 2010/141 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 2010/146 2010
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. 2011/75 2011
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. 2013/30 2013
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017