ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Πληθυσμός: 191801
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αναφέρεται Από