ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πληθυσμός: 109275
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. 2017/4509 2017
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 2010/147 2010
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επ[...]" 2013/133 2013
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/107 2014
Διάλυση της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Χαμηλής Μαγουλάδων, της Ιεράς Μητροπόλεως Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, στη Δημοτική Κοινότητα Μαγουλάδων, της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, τη[...]" 2014/155 2014
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017