ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Πληθυσμός: 17481
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ


Αναφέρεται Από