ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Πληθυσμός: 56062
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις. 2007/3557 2007
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Μετονομασία του λόφου «Κορυλόβου», του Δήμου Δράμας, σε λόφο «Κορυλόβου Αθανάσιου Γκατζούλη». 2005/18 2005
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο συνοικισμό Πανόραμα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. 2008/152 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας - Σμύρνης, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. 2009/145 2009
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πόλεως Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας. 2018/26 2018
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης πόλεως Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας. 2018/92 2018