ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Πληθυσμός: 5925
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ


Αναφέρεται Από