ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Πληθυσμός: 23484
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ


Αναφέρεται Από