ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Πληθυσμός: 10939
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ


Αναφέρεται Από