ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πληθυσμός: 18573
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ


Αναφέρεται Από