ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Πληθυσμός: 34686
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Αναφέρεται Από