ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Πληθυσμός: 11185
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ


Αναφέρεται Από