ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Πληθυσμός: 17976
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. 1993/298 1993
Τροποποίηση του Β.Δ. 183/1972 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 40)». 1995/20 1995
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 177/1999 και 332/2000. 2001/224 2001
Καθιέρωση της 6ης Νοεμβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Αμυνταίου Νομού Φλώρινας. 2008/144 2008