ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Πληθυσμός: 9294
Ανήκει σε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, άρθρου 48 ν. 2218/1994 (Α 90). 1995/154 1995
(8 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων. 1995/80 1995
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Μέρτζανης 2003/217 2003
Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών 2003/24 2003
Μετονομασία της «Τοπικής Κοινότητας Καστανέας» του Δήμου Κόνιτσας, σε «Τοπική Κοινότητα Καστάνιανης». 2013/161 2013
«Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών». 2017/49 2017
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14). 2018/46 2018